UZSĀKTA RAŽOŠANAS LĪNIJAS UZSTĀDĪŠANA

Ir uzsākts prototipa izmēģinājuma ražošanas līnijas uzstādīšanas process, kas ir saskaņā ar ražošanas līnijas konfigurācijas shēmu: aprīkojuma vienību montāža, automatizācijas darbi, aprīkojuma pieslēgumu nodrošināšana, aprīkojuma regulējumu veikšana saskaņā ar tehnoloģiskajiem rasējumiem.

 

Ražošanas līnijas uzstādišanu veic iekārtu ražotājs un piegādātājs SIA ELEKTRO VILKS un ir paredzēts uzstādīšanas darbus pabeigt 3 mēnešu laikā.

 

Konfigurācijas shēma 

 

Prototipa izmēģinājuma ražošana līnija tiek uzstādīta SIA Balticfloc piederošās ražotnes telpās Cēsīs, Ata Kronvalda iela 40/22 -601.

 

Ražošanas līnijas izkārtojums telpā 

 

Pirms ražošanas līnijas uzstādīšanas procesa uzsāksānas, Balticfloc ražotnes telpas tika pielāgotas jaunās ražošanas līnijas uzstādīšanai.

Tika nodrošināta pietiekoša gāzes un elektrības jaudas padeve, telpas tika atbrīvotas no liekām iekārtām, un pāris no esošās Balticfloc ražošanas iekārtas tika pārvietotas citviet, atbrīvojot vietu jaunajai ražošanas līnijai. Pašreizējā izejvielu noliktava tika pārvietota uz citām telpām. Kā arī telpas tika paplašinātas, nojaucot starpsienu starp izejvielu noliktavu un pašreizējām ražošanas telpām.

 

Pēc ražošanas līnijas uzstādīšanas darbiem sekos līnijas palaišanas un testēšanas darbi.  Kā arī tiks uzsākts darbs pie inovatīvā siltumizolācijas materiālā receptes testēšanas, izstrādājot siltumizolācijas plākšņu optimālo receptūru (blīvums, sastāvs, siltumvadītspēja, gaisa un skaņas caurlaidība).

 

PROJEKTS “ALTERNATĪVA MAKULATŪRAS ATKRITUMU UN KAŅEPJU ŠĶIEDRAS PĀRSTRĀDE INOVATĪVOS SILTUMIZOLĀCIJAS MATERIĀLOS AR UZLABOTU SILTUMVADĪTSPĒJU” (LIFE_PHIPP, LIFE17 ENV/LV/000335) TIEK ĪSTENOTS AR EIROPAS SAVIENĪBAS LIFE PROGRAMMAS UN VALSTS REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS AĢENTŪRAS LATVIJAS VIDES AIZSARDZĪBAS FONDA ADMINISTRĀCIJAS FINANSIĀLU ATBALSTU.