UZSĀKAM SILTUMIZOLĀCIJAS MATERIĀLA IZSTRĀDES TESTUS

Izmēģinājuma ražošanas līnijas uzstādīšana ir pabeigta un iekārtu drošība pārbaudīta. Līdz ar to ir strauji uzsākta inovatīvā siltumizolācijas materiāla izstrāde vienlaikus testējot ražošanas līnijas procesus. Mērķis ir izveidot produkta optimālo receptūru ar vislabākajām iespējamām tehniskajām īpašībām - blīvumu, siltumvadītspēju, gaisa un skaņas caurlaidību. 

 

Inovatīvais siltumizolācijas materiāls tiks ražots pārstrādājot sliktas kvalitātes makulatūru un, lai uzlabotu produkta tehniskos rādītājus, tas tiks miksēts ar augstvērtīgu kaņepju šķiedru.

 

Izejvielas testē posmos, izmēģinot katru ražošanas iekārtu atsevišķi. Sākotnēji komponentes tiek sasmalcinātas nepieciešamajās frakcijās, lai izmēģinātu produktam nepieciešamo struktūru, un tikai pēc tam miksētas kopā. 

 

 

 

Siltumizolācijas materiāla izejvielas:

Makulatūra - sākotnējos testos tiek izmantota labas kvalitātes makulatūra (avīzes, ofisa papīrs, grāmatas). Pakāpeniski tiks piejaukta sliktākas kvalitātes makulatūra (tetrapakas). Šobrīd tiek veikti testi, cik proporcionāli daudz sliktas kvalitātes makulatūras jaunais siltumizolācijas materiāls varētu saturēt, nezaudējot kvalitāti un tehniskās īpašības.

 

 

Kaņepe - lai noskaidrotu piemērotāko kaņepju šķiedru, tiek veikti testi ar dažādas šķirnes kaņepju salmiem. Produkta testiem, kaņepes tiek iegādātas no Latvian Hemp Union ar ko ir izveidojusies veiksmīga sadarbība

Kaņepju salmi sastāv no kodola (spalis) un mizas (šķiedra). Ražošanas līnija ir veidota tā, lai kaņepju apstrādes procesā, atdalītu šķiedru no spaļiem. Šķiedra tiks novirzīta siltumizolācijas materiāla ražošanai, savukārt spaļi paliks kā blakus produkts ražošanai. 

 

 

Biko šķiedra (divkomponentu saistviela) - tiek izmantota kā materiāla saistviela. Testos izmantojam dažāda garuma, sastāva un izturības šķiedru, meklējot labāko variantu gala produktam. Eksperimentējam ar bikoškiedras optimālo daudzumu materiālā un nepieciešamo kušanas temperatūru ražošanas krāsnī.

 

 

 

Kā pats pēdējais posms, testos produktam tiks pievienoti dabīgie sāļu maisījumi, kas samazina siltumizolācijas materiāla aizdekšanās un gruzdēšanas risku. Tādejādi paaugstinot materiāla ugunsdrošības klasi.

 

Jebkādi ražošanas atlikumi tiks izmantoti atkārtoti, lai neradītu liekus atkritumus un nepatērētu lieki enerģijas resursus.

 

Siltumizolācijas materiāla gala testu paraugi tiks nosūtīti uz sertificētām laboratorijām Latvijā un Čehijā, kur tiks iegūti apstiprināti tehnisko īpašību rādītāji, ko tālāk izmantosim produkta sertifikācijai.

 

PROJEKTS “ALTERNATĪVA MAKULATŪRAS ATKRITUMU UN KAŅEPJU ŠĶIEDRAS PĀRSTRĀDE INOVATĪVOS SILTUMIZOLĀCIJAS MATERIĀLOS AR UZLABOTU SILTUMVADĪTSPĒJU” (LIFE_PHIPP, LIFE17 ENV/LV/000335) TIEK ĪSTENOTS AR EIROPAS SAVIENĪBAS LIFE PROGRAMMAS UN VALSTS REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS AĢENTŪRAS LATVIJAS VIDES AIZSARDZĪBAS FONDA ADMINISTRĀCIJAS FINANSIĀLU ATBALSTU.