SILTUMIZOLĀCIJAS MATERIĀLS “BFLEX” IEGŪST CE MARĶĒJUMU

 

 

Aizvien nozīmīgāku lomu starptautiskajā tirdzniecībā ieņem produktu kvalitāte un aizvien pieprasītāki kļūst neatkarīgo institūciju izsniegtie produktu atbilstības apliecinājumi, kuri, no vienas puses, sniedz objektīvus un ticamus pierādījumus par likumdošanas un standartu prasību izpildi, bet no otras puses, veicina godīgāku konkurenci tirgū starp līdzīgiem produktiem.

 

Viens no nozīmīgākiem instrumentiem piekļuvei starptautiskajiem tirgiem ir produktu sertifikācija, kuras rezultātā tiek iegūts apliecinājums par produktu atbilstību konkrētā tirgus prasībām, kas tādu produktu gadījumā, kā būvmateriāli, ir obligāts priekšnoteikums produkta tirdzniecībai.

 

Būvniecības produktiem Eiropas Savienības tirgū ir sasitošas CE marķējuma prasības. Tas norāda, ka ražotājs ir novērtējis produktu un ka tas atzīts par atbilstošu ES prasībām drošības, veselības un vides aizsardzības jomā. CE marķējums pierāda to, ka patērētājs saņems kvalitatīvu un drošu produkciju. Eiropas Savienības CE marķējums ir vienots visās Eiropas Savienības valstīs.

 

Balticfloc ir sekmīgi noslēdzis “BFlex” sertifikācijas procesu, kas ietvēra produkta testēšanu un sertifikāciju saskaņā ar Eiropas Novērtējuma Dokumentu, kā rezultātā siltumziolācijas materiāls “BFlex” ir saņēmis CE sertifikātu, līdz ar to paverot plašākas iespējas būvmateriālu tirgū visās projekta mērķa tirgus valstīs – Baltijas valstis, Vācija un Somija. 

 

Papildus ir veikta sertifikācija Lielbritānijas tirgum kurā produkta atbilstību aplecina UKCA marķējums, kas ir Lielbritānijas kvalitātes zīme kopš 2020 gada, kad Lielbitānija atteicās no ES dalībvalsts statusa. Pieteikšanās divām sertikācijām, sākotnēji projektā nebija paredzēta, jo uzsākot LIFE_PHIPP projektu Lielbritānija bija ES dalībvalsts. ”Brexit” bija viens no neparedzamajiem pavērsieniem, projekta īstenošanas laikā, kuru bija jāpieņem un jāatrod labākais tā risinājums.

 

Sertifikācijas procesā ir jānodod produkta paraugi neatkarīgai ES akreditētai laboratorijai, kura veic priodukta testēšanu, bet pēc tam rezulātus apstiprina neatkarīga sertifikācijas institūcija. Sertifikācijas institūcijas izsniegtais sertifikāts apliecina, ka produkts atbilst noteiktajām prasībām. Siltumizolācijas materiāla “BFlex” testēšana tika veikta akreditētā labratorijā Čehijā  – The Technical and Test Institute for Construction Prague (TZUS), kura veica 12 dažādus mērijumus. To skaitā bija: uguns reakcijas klase, siltumvadītspēja, bīvums, biezums, izmērs, skaņas slāpēšana, ūdens tvaika cauraidība, spiedes spēks, spiedes izturība, izmēru stabilitāte, deformācija pie noteiktas spiedes slodzes un temperatūras un temperatūras, gaisa plūsmas pretestība. 

 

Siltumizolācijas materiāla “BFlex” tehnisko īpašību testu rezultāti

 

Visu mērījumu veikšana un to rezultātu saņemšana aizņēma apmēram 6 mēnešus.

 

 

PROJEKTS “ALTERNATĪVA MAKULATŪRAS ATKRITUMU UN KAŅEPJU ŠĶIEDRAS PĀRSTRĀDE INOVATĪVOS SILTUMIZOLĀCIJAS MATERIĀLOS AR UZLABOTU SILTUMVADĪTSPĒJU” (LIFE_PHIPP, LIFE17 ENV/LV/000335) TIEK ĪSTENOTS AR EIROPAS SAVIENĪBAS LIFE PROGRAMMAS UN VALSTS REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS AĢENTŪRAS LATVIJAS VIDES AIZSARDZĪBAS FONDA ADMINISTRĀCIJAS FINANSIĀLU ATBALSTU.