RŪPNIECISKĀ SIMBIOZE INDUSTRIJAS SADARBĪBAS STIPRINĀŠANAI

 

 

Vidzemes Inovācijas nedēļas ietvaros norisinājās seminārs, kura laikā klausītāji tika iepazīstināti ar projektu CLEANTECH LATVIA.

 

Life projekta Waste to Resources Latvia – Boosting Regional Sustainability and Circularity ietvaros CLEANTECH LATVIA sadarbībā ar Rīgas Tehnisko universitāti, Cēsu pašvaldību un ZAAO izstrādās un ieviesīs Rūpniecisko atkritumu simbiozes platformas izveidi.

 

Platformas izveide ietver visus etapus, situācijas analīzi – esošo simbiozes gadījumu un jauno simbiožu iespēju identificēšanu, iespēju kartēšanu. Komersantu apmācības un iespēju saistīšanas simbiozēs. Metodoloģiju izstrāde iespēju potenciāla apzināšanai un jaunu risinājumu meklēšanu akselerācijas programmās. 

 

Sākotnēji platforma darbosies Vidzemes reģionā, bet plāns ir ar laiku iesaistīt visus Latvijas reģionus.

 

 

Seminārā “Rūpnieciskā simbioze industrijas sadarbības stiprināšanai” piedalījās:

  1. Evija Pudane (CLEANTECH LATVIA) – simbiožu identificēšana un kartēšana, sadarbības veidošana, finansēšanas iespējas
  2. Atis Eglins-Eglitis (Cēsu novada dome) – pašvaldību lomas stiprināšana aprites ekonomika principu ieviešanā
  3. Gints Kukainis (SIA ZAAO) – reģionālā atkritumu apsaimniekošanas plāns un tā sasaiste ar industriālo simbiozi
  4. Alise Pizika (RTU Zinātnes un inovāciju centrs) – inovāciju radīšana un grantu shēma projektu attīstībai
  5. Jana Simanovska (Ekodizaina kompetences centrs) – uzņēmumu atlikumu analīzes metodoloģija un dzīves cikla novērtējums

 

 

 

 

Seminārā piedalījās arī uzņēmums Balticfloc ar savu pieredzs stāstu un prezentāciju “ Industriālā simbioze vidzeme, pieredzes stāsts’’. Uzņēmums iepazīstisnāja dalībniekus un klausītājus ar uzņēmuma šobrīd ražoto produkciju, kura tiek ražoti otrreizēji pārstrādājot makulatūru. 

 

Klausītāji tika iepazīstināti arī ar uzņēmuma uzsākto LIFE projektu LIFE_PHIPP, kura laikā sliktas kvalitātes makulatūras atkritumi tiks pārstrādāti jaunā, inovatīvā siltumizolācijas materiālā. 

 

Semināra diskusijas laikā tika meklētas atbildes uz jautājumiem par Aprites ekonomikas veicināšanu uzņēmējdarbībā Latvijā. Daudz tika diskustēts par atkritumu, kā izejvielu, pieejamību un pieprasījumu Latvijā. 

 

Semināra nobeigumā Balticfloc un CLEANTECH LATVIA mutiski vienojās par turpmāku sadarbību attiecībā uz LIFE projektu LIFE_PHIPP. 

 

 

Find out more about the LIFE project CLEANTECH LATVIA

 

 

PROJEKTS “ALTERNATĪVA MAKULATŪRAS ATKRITUMU UN KAŅEPJU ŠĶIEDRAS PĀRSTRĀDE INOVATĪVOS SILTUMIZOLĀCIJAS MATERIĀLOS AR UZLABOTU SILTUMVADĪTSPĒJU” (LIFE_PHIPP, LIFE17 ENV/LV/000335) TIEK ĪSTENOTS AR EIROPAS SAVIENĪBAS LIFE PROGRAMMAS UN VALSTS REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS AĢENTŪRAS LATVIJAS VIDES AIZSARDZĪBAS FONDA ADMINISTRĀCIJAS FINANSIĀLU ATBALSTU.