NEKVALITATĪVĀS MAKULATŪRAS OTRĀ DZĪVE

 

ŠOBRĪD EIROPĀ LIELĀKĀ DAĻA MAKULATŪRAS (VIDĒJI 70%) TIEK OTRREIZĒJI PĀRSTRĀDĀTA. TOMĒR, ATLIKUŠIE 30% VĒL JOPROJĀM TIEK APGLABĀTI POLIGONOS VAI SADEDZINĀTI. LIELĀKOTIES, ŠOS 30% SASTĀDA ZEMAS KVALITĀTES MAKULATŪRAS ATKRITUMI, KURU PĀRSTRĀDE IR SAREŽĢĪTĀKA. KOPŠ 2018. GADA, CĒSU UZŅĒMU SIA BALTICFLOC PROJEKTA “LIFE PHIPP” IETVAROS IZMANTO ZEMAS KLASES MAKULATŪRAS ATKRITUMUS, LAI TOS APVIENOJOT AR AUGSTVĒRTĪGO KAŅEPES ŠĶIEDRU, IZVEIDOTU SILTUMIZOLĀCIJAS MATERIĀLU.

 

Ik gadu Eiropas atkritumu izgāztuvēs nonāk aptuveni 23 miljoni tonnu makulatūras. Ir aprēķināts, ka pārstrādājot 1 tonnu makulatūras, tiek ietaupīts gandrīz 4m3 koksnes. Vadoties pēc šī aprēķina, izriet, ka pārstrādājot vien vienu tonnu makulatūras, tiktu saglabāti 12-14 pieauguši koki.  Lielākā daļa no šīm 23 miljons tonnām ir klasificējama kā nekvalitatīva makulatūra.

 

 

 

KAS IETILPST NEKVALITATĪVĀS MAKULATŪRAS KATEGORIJĀ?

Zemas kvalitātes makulatūra ietver plašu klāstu ar papīra izstrādājumiem, kuru īpašības apgrūtina to apstrādi pēc pirmreizējas lietošanas. Tā var būt makulatūra ar īsu šķiedru, vai netīrs papīrs. Tāpat, pie nekvalitatīvas makulatūras ietilpst papīra iepakojumi, kompozītmateriāls (materiāls, kas sastāv no vairāk kā viena materiāla), un vēl citi papīra izstrādājumi, kuri ir zaudējuši savu sākotnējo formu vai neatbilst pārstrādei nepieciešamajiem standartiem.

 

 

 

KĀ PROJEKTS LIFE PHIPP PALĪDZĒS RISINĀT ŠO PROBLĒMU?

Projekta galvenais mērķis ir radīt inovatīvu makulatūras – kaņepju ēku siltināšanas materiālu plāksnēs un uzskatāmi parādīt tā ražošanas un lietošanas ekonomiskās un vides priekšrocības.

 

Projektā ir izvirzīti arī citi mērķi, kas ir ne mazāk nozīmīgi. Piemēram, paredzēts veicināt makulatūras – kaņepju plākšņu izmantošanu ēku siltināšanā un samazināt zemas klases makulatūras atkritumu dedzināšanu vai apglabāšanu poligonos. Jāatzīmē, ka šāda formāta ražošanas procesā ievērojami samazināti Co2 izmeši, salīdzinoši ar citu siltumizolācijas materiālu ražošanu, kas šo metodi padara par vēl videi draudzīgāku. Papildus, projekts savas darbības rezultātā veicinās cirkulārās ekonomikas attīstību reģionos.

 

Mērķi ir definēti skaidri un saprotami, bet kā rezultātus plānots sasniegt? Pirmkārt, projekta ietvaros tika apkopotas tehniskās specifikācijas un izveidotas skices izmēģinājuma ražošanas līnijas izveidei. Tāpat, jāiegulda darbs siltumizolācijas materiāla receptes izveidē, pārbaudē un laišanā tirgū. Ņemot vērā projekta specifiku, kā viena no aktivitātēm ir patenta dokumentācijas reģistrēšana, lai aizsargātu inovatīvo pieeju.

 

Projekta ietvaros paredzēts iepazīstināt Eiropas tirgu ar ražošanu un produktu, lai nodrošinātu tehnoloģijas pārnesi. Tāpat, par inovatīvo produktu tiks informēta gan sabiedrība, gan industrijas profesionāļi. Projekta noslēguma aktivitātes ietver arī siltumizolācijas plākšņu sertificēšanu un pirmo demo māju siltināšanu Vācijā, Lielbritānijā, Somijā un Latvijā!

 

 

 

 

KĀPĒC KAŅEPE?

Industriālo kaņepju audzēšanā nav vajadzības izmantot fungicīdus, pesticīdus un herbicīdus. Tāpat, kaņepes audzēšana uzlabo augsnes kvalitāti un nomāc daudzgadīgo nezāļu augšanu. Svarīgs faktors kaņepes izvēlē ir tas, ka augs un tā produktu ražošanas procesi nerada CO2 emisiju dabā, vienlaikus absorbējot dabā jau esošo CO2. Papildus, kaņepei piemīt vēl ļoti vērtīga īpašība – tās šķiedras ir lielisks materiāls būvniecībā, un tās ražošanai nepieciešams 7-8 reizes mazāks enerģijas patēriņš, nekā tāda paša apjoma sintētiskās šķiedras ražošanai. Ražošanas procesā kaņepi iespējams izmantot pilnībā, neradot nekādus atkritumus.

 

 

 

KĀDI BŪS PROJEKTA REZULTĀTI?

Šobrīd paredzēts, ka jaunās ražošanas līnijas dzīves cikla ilgums būs vismaz 10 gadi, kuru laikā ik dienas varētu nodrošināt 250 m3 makulatūras-kaņepju siltumizolācijas materiāla saražošanu. Inovatīvās siltumizolācijas plāksnes būs ne tikai videi draudzīgākas, bet tām piemitīs labākas siltumizolācijas un skaņas izolācijas īpašības, nekā citiem populārajiem siltumizolācijas materiāliem. Papildus, šīs plāksnes raksturos gaisa caurlaidība, viegla utilizēšana un arī rūpes par veselību. Lai panāktu visoptimālāko rezultātu, projekta ietvaros tiek testēti dažādi siltumizolācijas materiāla sajaukumi un kombinācijas, lai pielāgotos dažādiem tirgiem un dažādām patērētāju vēlmēm. Šis Latvijā radītais inovatīvais produkts ieinteresēs industrijas profesionāļus visā Eiropā, to starpā potenciālos tehnoloģiju uzņēmējus, papīra atkritumu apsaimniekotājus un profesionālās inženieru un arhitektu asociācijas.

 

 

PROJEKTS “ALTERNATĪVA MAKULATŪRAS ATKRITUMU UN KAŅEPJU ŠĶIEDRAS PĀRSTRĀDE INOVATĪVOS SILTUMIZOLĀCIJAS MATERIĀLOS AR UZLABOTU SILTUMVADĪTSPĒJU” (LIFE_PHIPP, LIFE17 ENV/LV/000335) TIEK ĪSTENOTS AR EIROPAS SAVIENĪBAS LIFE PROGRAMMAS UN VALSTS REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS AĢENTŪRAS LATVIJAS VIDES AIZSARDZĪBAS FONDA ADMINISTRĀCIJAS FINANSIĀLU ATBALSTU.