KLIMATA ČEMPIONI – RĪGĀ PASNIEGTA LIFE BALVA 2018

 

2018. GADA 22.NOVEMBRĪ VIDES AIZSARDZĪBAS UN REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS MINISTRS KASPARS GERHARDS SVINĪGĀ CEREMONIJĀ PASNIEDZA “LIFE BALVU 2018” SEKMĪGĀKAJIEM LATVIJAS LIFE PROGRAMMAS PROJEKTA REALIZĒTĀJIEM SEŠĀS NOMINĀCIJĀS.

 

LIFE programma ir Eiropas Savienības finanšu instruments vides un klimata jomā, ar mērķi veicināt, aktualizēt, attīstīt un īstenot ES vides un klimata politiku, līdzfinansējot projektus ar Eiropas pievienoto vērtību. LIFE programmas kopējais budžets laika posmam no 2018.–2020. gadam ir 1 657 miljoni eiro. EK apstiprināto projektu realizācijai pieejams arī nacionālais finansējums. LIFE programma Latvijā darbojas no 2001. gada un ar tās atbalstu veiksmīgi realizēti 48 projekti.

 

 

BALVU IEGUVĒJI:

“LIFE balva 2018” tika pasniegta sešās nominācijās. Latvijas Universitāte ieguva balvu nominācijā – Projekts, kurš veicis teritoriāli plašākās dabas aizsardzības aktivitātes. Projekts LIFE Mitrāji – “Prioritāro mitrāju biotopu aizsardzība un apsaimniekošana Latvijā”. Projekta mērķis bija īstenot mitrāju aizsardzības un atjaunošanas pasākumus, lai nodrošinātu Latvijā un Eiropas Savienībā nozīmīgu biotopu saglabāšanu un aizsardzību.

 

Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centram tika balva nominācijā – Publiski aktīvākais projekts. Projekts LIFE Putni Ādažos – “Īpaši aizsargājamu putnu sugu aizsardzības stāvokļa uzlabošana Natura 2000 teritorijā “Ādaži””. Projekta mērķis bija aizsargājamo ainavu apvidū “Ādaži” atjaunot virsājus, mežus un augsto purvu – dzīvesvietas Eiropā retajam rubenim, vakarlēpim, zaļajai vārnai, sila cīrulim, stepes čipstei, purva tilbītei un brūnajai čakstei.

 

SIA “BALTICFLOC” tika apbalvots nominācijā – Augstāk novērtētais jaunais projekts. Projekts LIFE PHIPP – Alternatīva makulatūras atkritumu un kaņepju šķiedras pārstrāde, inovatīvos siltumizolācijas materiālos ar uzlabotu siltumvadītspēju. Projekta mērķis ir alternatīvas makulatūras atkritumu un kaņepju šķiedras pārstrādes attīstīšana, ražojot inovatīvus siltumizolācijas materiālus ar uzlabotu siltumvadītspēju, kā arī efektīvāka makulatūras šķirošana un pārstrāde reģionā.

 

Biedrībai “Baltijas Vides forums” atzinība nominācijā – Inovatīvākais projekts. Projekts LIFE GRASSSERVICE – Alternatīvas biomasas izmantošanas iespējas zālāju bioloģiskās daudzveidības un ekosistēmu pakalpojumu uzturēšanai. Projekta ietvaros pētīts biobutanols, kas ir šķidra biodegviela, kuras īpašības ir tuvākas benzīnam nekā etanolam, un veikti eksperimentāli pētījumi jaunas tehnoloģijas izstrādei, kā pastāvošās biobutanola ražošanas tehnoloģijas pielāgot zāles kā izejvielas izmantošanai.

 

Nodibinājumam “Latvijas Dabas fonds” tika pasniegta balva nominācijā – Ambiciozākais projekts. Projekts LIFE AQPOM – “Mazā ērgļa aizsardzības nodrošināšana Latvijā”. Projekta laikā tiek veikta viena no apjomīgākajām vienas putnu sugas ligzdošanas atradņu apsekošanām, kāda Latvijā jebkad tikusi īstenota.

 

Dabas aizsardzības pārvalde plūca laurus nominācijā – Valstiski nozīmīgākais projekts. Projekts NAT-PROGRAMME – “Natura 2000 teritoriju nacionālā aizsardzības un apsaimniekošanas programma”. Projekta laikā ir sagatavots nacionālā līmeņa stratēģiskais dokuments – Dabas aizsardzības Prioritāro rīcību plāns, kas deklarē Latvijas prioritātes bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā. Ir izstrādāta “Natura 2000 teritoriju nacionālā aizsardzības un apsaimniekošanas programma 2018. – 2030. Gadam”.