LIFE PROJEKTU PIEREDZES APMAIŅA UZŅĒMĒJDARBĪBĀ

 

 

Septembrī projekts LIFE PHIPP tiešsaistē ir izskanējis Lietuvas LIFE informācijas dienā un projekta CEPLAFIB noslēguma konferencē. Informācijas diena ir nozīmīgs pasākums LIFE programmas kapacitātes celšanai. Pasākumā piedalījās kopumā 115 interesenti, kas apvienoja esošos projektu ieviesējus, sniedza praktisku informāciju projektu uzsācējiem un iedrošināja veidot jaunus projektus uzņēmējiem. Šobrīd liels uzsvars LIFE programmā tiek likts uz tā sauktajiem “close – to – market” (tuvu patērētājam) projektiem, kā rezultātā rodas produkts, materiāls vai ražošanas process, kas reāli nonāk tirgū un tajā pašā laikā risina kādu vides problēmu. Šos projektus īsteno uzņēmēji ieviešot savā darbībā dabai draudzīgas tehnoloģijas, pētot otrreiz pārstrādājamas izejvielas, materiālus vai pārveidojot lineāro uz aprites ekonomiku. Projektā prezentējām līdz šim paveikto ar uzsvaru uz tehnoloģijas pavairošanu un pārnesi kā arī projekta mērķus un sasniedzamos rezultātus. Pasākumu organizēja Lietuvas Republikas vides ministrijas Vides projektu vadības aģentūra (APVA). Pasākumā piedalījās LIFE programmas projektu monitoringa eksperti no uzņēmuma NEEMO EIG – ELLE un pārstāvis no Eiropas Klimata, Infrastruktūras un Vides izpildaģentūras (CINEA).

 

Otrs tiešsaistes pasākums bija LIFE projekta CEPLAFIB noslēguma konference, ko organizēja projekta koordinējošais partneris no Slovēnijas TECOS. Kopumā konferenci klausījās 40 dalībnieki. LIFE CEPLAFIB projekta sasniegtais mērķis ir izveidot un uzsākt ražošanu jaunam kompozīt materiālam. No šī jaunā materiāla paredzēts ražot iepakojumu, detaļas automobiļu karavānām un dekoratīvus elementus ēkām. Šis 100% otrreizēji pārstrādātais kompozīt materiāls ir izgatavots no papīra šķiedras, pārstrādāta polipropilēna un augsta/zema blīvuma polietilēna plastmasas atkritumiem. LIFE CEPLAFIB projekta mērķis bija parādīt, ka jauno materiālu var ražot ar konkurētspējīgu cenu un tas ir piemērots dažādām ražošanas metodēm. Projektā piedalās seši partneri no četrām ES dalībvalstīm (Slovēnija, Somija, Polija un Spānija), kas pārstāv plastmasas un papīra pārstrādātājus, ražotājus, tehnoloģiju piegādātājus un pētniekus. Noslēguma konferencē katrs projekta partneris dalījās ar saviem sasniegumiem projektā un prezentēja rezultātus. 

 

 

 

 

LIFE PHIPP projekts bija aicināts piedalīties tīklošanās sadaļā, kur tika prezentēti LIFE programmas projekti, kas atbalsta aprites ekonomiku ieviešot materiālu pārstrādi ar inovatīvu pieeju, LIFEPLASMIX, LIFE ABSolutely Circular un LIFE CIRC – ELV. 

 

Tā, piemēram, projekta LIFEPLASMIX galvenais mērķis ir parādīt, kā atjaunot un pārstrādāt sadzīves atkritumos esošos dažāda sajukuma plastmasas atkritumus, izvairoties no to sadedzināšanas un apglabāšanas poligonos. Demonstrācija tiks veikta izmantojot inovatīvas tehnoloģijas pirmsindustriālās pārstrādes rūpnīcā, kas atrodas Alhendínā (Granada, Spānija) un kas saražos 3,769 tonnas gadā pārstrādāta materiāla. Risinājums, kas novedīs pie 90% PP, PS & EPS atkritumu depozīta samazinājuma, šī ir atkritumu daļa, kas pašlaik netiek atjaunota vai pārstrādāta.

 

Projekts LIFE ABSolutely Circular pārstrādā vienreiz lietojamu plastmasu, demonstrē ieguvumus videi un ekonomikai, ko rada progresīvu pārstrādes tehnoloģiju izmantošana, lai aizvērtu plastmasas pārstrādes ciklu. Projektā plānots arī demonstrēt risinājuma mērogošanu no laboratorijas mēroga uz demonstrācijas iekārtu un galu galā līdz komercializācijai.

ABS kopolimērs tiek izmantots daudzās nozarēs, tostarp automobiļos, veselības aprūpē, elektronikā, mājsaimniecībā un rotaļlietās/ sportā/ atpūtā. Materiāls ievērojami veicina sabiedrības labklājību ar labi sabalansētu īpašību kombināciju. Tas ir izturīgs, stabils, viegls un ar estētisku izskatu. Tas atbilst arī noteikumiem par saskari ar pārtiku un ir viegli apstrādājams.

 

LIFE CIRC-ELV mērķis ir veicināt resursu ziņā efektīvu aprites ekonomiku automobiļu nozarē, lai rentabli palielinātu nolietotu automobiļu plastmasas detaļu otrreizējās pārstrādes rādītājus un radītu iespēju pārstrādāt plastmasu ar piemērotu kvalitāti jaunam pielietojumam. Projekts palīdzēs sasniegt ES tiesību aktos noteiktos pārstrādes mērķus, vienlaikus noslēdzot cilpu plastmasai un palīdzot samazināt fosilo resursu izsmelšanu un to radīto ietekmi.

 

Uzzini vairāk par LIFE projektu: LIFE CEPLAFIB

 

 

 

 

 

PROJEKTS “ALTERNATĪVA MAKULATŪRAS ATKRITUMU UN KAŅEPJU ŠĶIEDRAS PĀRSTRĀDE INOVATĪVOS SILTUMIZOLĀCIJAS MATERIĀLOS AR UZLABOTU SILTUMVADĪTSPĒJU” (LIFE_PHIPP, LIFE17 ENV/LV/000335) TIEK ĪSTENOTS AR EIROPAS SAVIENĪBAS LIFE PROGRAMMAS UN VALSTS REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS AĢENTŪRAS LATVIJAS VIDES AIZSARDZĪBAS FONDA ADMINISTRĀCIJAS FINANSIĀLU ATBALSTU.