PROJEKTA LIFE_PHIPP ĪSTENOŠANA IR NOSLĒGUSIES

Balticfloc

 

 

2023. gada 30. jūnijā noslēdzās SIA Balticfloc īstenotais Eiropas Komisijas LIFE programmas projekts LIFE_PHIPP “Alternatīva makulatūras atkritumu un kaņepju šķiedras pārstrāde inovatīvos siltumizolācijas materiālos ar uzlabotu siltumvadītspēju”.

 

Projekta laikā Balticfloc ražotnē Cēsīs tika izveidoa izmēģinājuma ražošanas līnija “BF Technology”, kas ir paredzēta inovatīva produkta “BFlex” ražošanai. Jaunais siltumizolācijas materiāls loksnēs “BFlex” tiek ražots no zemas kvalitātes makulatūras un kaņepju šķiedras. Projekta laikā tas tika patentēts un atrasta piemērotākā receptūra, lai materiāls uzrādītu pēc iespējas labākus veiktspējas rezultātus un būtu spējīgs konkurēt tirgū. 

 

Balticfloc projekts LIFE_PHIPP ir viens no retajiem LIFE programmas projektiem Latvijā, ko īsteno uzņēmumā un veicina aprites ekonomiku Latvijas rūpniecības sektorā.

 

LIFE_PHIPP projekta galvenais ekoloģiskais  pienesums ir makulatūras atkritumu ottreizēja pārstrāde jaunos produktos, tādejādi neapglabājot tos poligonos vai nededzinot enerģijas iegūšanai, bet iekapsulējot CO2 izmešus jaunos produktos vēl uz 50 gadiem.

 

Aicinām iepazīties ar projekta LIFE_PHIPP Pārskat ziņojumu

 

 

 

Projekta galvenie mērķi:

Galvenais projekta mērķis ir izveidot inovatīvu videi draudzīgu siltumizolācijas materiālu no zemas kvalitātes makulatūras atkritumiem un kaņepju šķiedras.

 • Veicināt pārstrādāta papīra un kaņepju šķiedras siltumizolācijas materiāla “BFlex” izmantošanu ēku siltināšanā. 
 • Palielināt zemas kvalitātes makulatūras pārstrādi un izvairīties no papīra šķiedras apglabāšanas poligonos vai sadedzināšanas.
 • Līdz ar “BFlex” materiāla izplatīšanu tirgū, samazināt minerālvates pieprasījumu tirgū un tā negatīvo ietekmi uz vidi. Tādejādi samazinot primārās enerģijas patēriņu, ražojot minerālvati, un vidē noturīgo atkritumu daudzumu, minerālvates dzīves cikla beigās.
 • Līdz ar samazinātas minerālvates pieprasījumu tirgū, samazināsies tās ražošana, pazeminot CO2 izmešus no minerālvates siltumizolācijas ražošanas. Kā arī samazināsies CO2 daudzums to iekapsulējot kaņepju šķiedrā un otrreiz pārstrādātajā makulatūrā. 

 

 

Sasniegtie rezultāti:

 • Izveidota izmēģinājumu ražošanas līnija ar ražošanas kapacitāti līdz 250 m3 saražota materiāla dienā. 
 • Ražošanas līnija spēj pārstrādāt zemas klases makulatūru līdz 750 t gadā.
 • 7250 t CO2 samazinājums gadā.
 • Jaunajam siltumizolācijas materiālam “BFlex” iegūts CE sertifikāts.
 • 50 sasniegti uzņēmumi Eiropā.
 • Iegūts patents Eiropā un ASV jaunajam siltumizolācijas materiālam “BFlex”.
 • Ražošanas līnijai “BF Technology” izstrādāta licence.
 • Jaunais siltumizolācijas materiāls “BFlex” iestrādāts 2 demonsytrācijas ēkās Latvijā. 

 

 

Projektā īstenotās aktivitātes:

1. Veikta padziļināta mērķa tirgus izpēte Baltijas valstīs, Vācijā, Somijā un Lielbritānijā.

2. Iegūta B kategorijas vides atļauja izmēģinājuma ražošanas linijas uzstādīšanai un ražošanas uzsākšanai.

3. Izmēģinājuma ražošanas līnijas uzstādīšana, kas iekļauj:

 • Tehnisko skiču un specifikāciju izstrādi.
 • Iepirkuma procedūru.
 • Iekārtu saņemšanu, uzstādīšanu un testēšanu.
 • Siltumizolāciojas materiāl parauga partijas uzražošanu.

4. Patenta pieteikums siltumizolācijas materiālam “BFlex”.

5. Siltumizolācijas materiāla “BFlex” sertificēšana Eiropas Savienībā un Lielbritānijā.

6. Biznesa plāna izstrāde uz sekojošajiem 5 gadiem.

7. Ražošanas līnijas un tehnoloģijas licences izstrāde, kas iekļauj:

 • Ražošanas tehnoloģijas pārneses plāna izstrādi.
 • 2 demonstrācijas māju siltināšanu Latvijā.
 • Potenciālo licences pircēju saraksta sagatvošanu.

8. Siltumizolācijas materiāla “BFlex” dzīves cikla novērtējuma (LCA) izstrāde.

9. Sociālekonomiskās ietekmes uz vietējo ekonomiku un iedzīvotājiem novērtējums.

10. Dažādas mārketinga atktivitātes, lai informētu un iepzīstinātu sabiedrību un nozares speciālistus ar LIFE_PHIPP projektu, tā attīstību un rezultātiem. Visu mārketinga aktivitāšu kopējā sasniegtā auditorija ir 6 344 806.

 

 

Lai iepazītos vairāk ar katru projekta aktivitāti un to sasniegtajiem rezultātiem, dodies uz sadaļu PROJEKTA AKTIVITĀTES

 

 

PROJEKTS “ALTERNATĪVA MAKULATŪRAS ATKRITUMU UN KAŅEPJU ŠĶIEDRAS PĀRSTRĀDE INOVATĪVOS SILTUMIZOLĀCIJAS MATERIĀLOS AR UZLABOTU SILTUMVADĪTSPĒJU” (LIFE_PHIPP, LIFE17 ENV/LV/000335) TIEK ĪSTENOTS AR EIROPAS SAVIENĪBAS LIFE PROGRAMMAS UN VALSTS REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS AĢENTŪRAS LATVIJAS VIDES AIZSARDZĪBAS FONDA ADMINISTRĀCIJAS FINANSIĀLU ATBALSTU.