Vīzija

Balticfloc vīzija ir kļūt ne tikai par lielāko makulatūras pārstrādātāju Baltijas valstīs, bet arī par lielāko otrreizējo materiālu pārstrādātāju reģionā, izmantojot efektīvākās metodes dabas resursu atkārtotai izmantošanai.