Misija

Balticfloc misija ir efektīvi pārstrādāt otrreizējās izejvielas, radot kvalitatīvus, ekonomiskus un videi draudzīgus produktus, sekmējot atkritumu apsaimniekošanu valstī un ievērojami samazinot dabas resursu patēriņu.

 

Šobrīd Balticfloc galvenais darbības virziens ir makulatūras pārstrāde. Attīstoties ekonomikai un tehnoloģijām, pieaug preču patēriņš un iedzīvotāju saražoto atkritumu apjoms. Tāpēc Balticfloc mērķis ir rast risinājumu jaunu vērtību radīšanai, pārstrādājot esošos resursus un saudzējot dabu nākamajām paaudzēm.