Makulatūras pārstrāde

Saskaņā ar statistikas datiem, papīra patēriņš un līdz ar to arī makulatūras apjoms uz vienu iedzīvotāju Latvijā gadā veido 78 kg jeb kopumā aptuveni 170 000 tonnu papīra. Salīdzinot, tas nozīmē, ka katrs Latvijas iedzīvotājs gada laikā patērē tik daudz papīra, cik iegūst no viena koka. Balticfloc darbības rezultātā ik gadu tiek atgūts tāds celulozes šķiedras apjoms, kas ļauj pasargāt veselu mežu no nociršanas.

 

Pārstrādājot makulatūru, tiek taupīta enerģija, saglabātas mežu platības, samazināts izmešu daudzums gaisā un ūdens patēriņš, kā arī kopējais apglabājamo atkritumu daudzums. Papīru var pārstrādāt vairākkārtēji.

 

Ir aprēķināts, ka, pārstrādājot vienu tonnu makulatūras, tiek ietaupīts vidēji gandrīz 4m³ koksnes. Tas nozīmē, ka, pārstrādājot tonnu makulatūras, tiek saglabāti 12-14 pieauguši koki.