PABEIGTA RAŽOŠANAS LĪNIJAS UZSTĀDĪŠANA

Ir noslēdzies prototipa izmēģinājuma ražošanas līnijas uzstādīšanas process un ir uzsākts ražošanas līnijas testēšanas posms.

 

Ražošanas līnijas uzstādīšanu veica iekārtu ražotājs un piegādātājs SIA ELEKTRO VILKS. Tā tika uzstādīta saskaņā ar ražošanas līnijas konfigurācijas shēmu un tehniskajiem rasējumiem. 

 

SIA ELEKTRO VILKS nodrošinājā visu ražošnas līnijas iekārtu vienību pārvietošanu no noliktavas uz paredzētajām ražošanas telpām, iekārtu uzstādīšanu un montāžu. Tika pieslēgta vadības paneļu elektronika un veikti iekārtu automatizācijas darbi.

 

Prototipa izmēģinājuma ražošanas līnijas uzstādīšana kopā prasīja 9 mēnešus. Šai laikā posmā tika pieņemti arī pāris lēmumi par veicamajām izmaiņām uzstādo ražošnas līniju.

 

Viens no šādiem lēmumiem bija uzlabot ražošnas līnijas iekārtu izkārtojumu telpā. Tas tika veikts, lai būtu ērtaka piekļuve visām ražošanas līnijas iekārtām remonta situācijās un, lai  tās izvietojums telpā atbilstu visiem drošībās nosacījumiem.

 

Ražošanas līnijas izkārtojums telpā 

 

Pēc līnijas uzstādīšanas ir uzsākta ražošanas līnijas testēšna. Sākotnēji tiks darbinātas un testētas atsevišķas ražošnas līnijas iekārtas un atsevišķi ražošnas līnjas posmi, lai pa maziem solīšiem pārliecinātos, ka viss strādā precīzi un droši. Pirmās tiks pārbaudītas bikošķiedras, kaņepes un makulatūras uzkraušanas konveijeri. Tad tiks testēti dozēšanas un miksēšanas bunkuri. Kā pēdējā iekārta un līnijas posms tiks testēta krāsns. Līdz ko visi posmi būs veiksmīgi izgājuši testusi, tā tiks uzsākti testi ar visas ražošnas līnijas palaišanu vienlaikus.

 

Testēšanas laikā varētu tik veiktas izmaiņas un uzlabojumi ražošnas līnijai vai tās iekārtām. Tas izrietēs no ražošnas līnijas palaišnas testu rezultātiem. 

 

Līdz, ko ražošnas līnija izies veiksmīgi palaišnas testus un drošības pārbaudes, tā tiks uzsākts darbs pie inovatīvā siltumizolācijas materiālā receptes testēšanas, izstrādājot siltumizolācijas plākšņu optimālo receptūru (blīvums, sastāvs, siltumvadītspēja, gaisa un skaņas caurlaidība).

 

 

PROJEKTS “ALTERNATĪVA MAKULATŪRAS ATKRITUMU UN KAŅEPJU ŠĶIEDRAS PĀRSTRĀDE INOVATĪVOS SILTUMIZOLĀCIJAS MATERIĀLOS AR UZLABOTU SILTUMVADĪTSPĒJU” (LIFE_PHIPP, LIFE17 ENV/LV/000335) TIEK ĪSTENOTS AR EIROPAS SAVIENĪBAS LIFE PROGRAMMAS UN VALSTS REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS AĢENTŪRAS LATVIJAS VIDES AIZSARDZĪBAS FONDA ADMINISTRĀCIJAS FINANSIĀLU ATBALSTU.