Raksti

Alternatīva makulatūras atkritumu un kaņepju šķiedras pārstrāde inovatīvos siltumizolācijas materiālos ar uzlabotu siltumvadītspēju

MAKULATŪRAS ATKĀRTOTA PĀRSTRĀDE:

MAKULATŪRAS OTTREIZĒJA IZMANTOŠANA RAŽOŠANĀ

Papīrs ir viena no ikdienišķākajām lietām, ko iedzīvotāji patērē savā ikdienā. Neskatoties uz to, ka digitālā pasaule ir samazinājusi vajadzību pēc rakstāmā papīra, tas vēl joprojām tiek plaši izmantots infomatīvo materiālu drukāšanai un dažādu produktu ražošānai. 

Salīdzinājumā ar citiem materiāliem, kas nonāk pie atkritumiem, papīrs ir materiāls, ko var salīdzinoši viegli un veiksmīgi otrreizēji pārstrādāt. 

Lasi vairāk

MAKULATŪRAS ATKRITUMI:

MAKULATŪRAS ATKRITUMU PROBLĒMA EIROPAS VALSTĪS

Eiropas iedzīvotāju skaits un sabiedrības dzīves līmenis pēdējos gadu desmitos ir strauji audzis, līdz ar to ir audzis arī sadzīves un ražošanas atkritumu daudzums. 

Kā norāda Eurostats 2018. gada dati, katrs Eiropas valsts iedzīvotājs vidēji saražo 492 kg sadzīves atkritumu gadā, kas kopā veido apmēram 220 miljonus tonnu atkritumu gadā. No tiem otrreizēji tiek pārstrādāti 48%, bet atlikušie 52% no sadzīves atkritumiem tiek apglabāti vai sadedzināti poligonos.

Lasi vairāk

ATKRITUMU STATISTIKA:

SADZĪVES ATKRITUMU STATISTIKA – 2018. GADA DATI

2018. gadā visas pasaules mērogā tika saražoti 2.1 bt atkritumu no kā 70% atkritumu nonāca atkritumu poligonos, kur tie tika apglabāti vai sadedzināti.

Ir aprēķināts, ka līdz 2050. gadam šis skaitlis var izaug līdz pat 3,4 bt gadā, ja atkritumu apsaimniekošana netiks veiksmīgāk un straujāk attīstīta nākamajos 30 gados.

Austrumāzijas valstīs 2018. gadā tika saražots visvairāk sadzīves atkritumu. To galvenokārt ietekmēja Ķīna, kur ir visaugstākais iedzīvotāju skaits pasaulē – 1.393 biljoni iedzīvotāju.

Lasi vairāk

PROJEKTS “ALTERNATĪVA MAKULATŪRAS ATKRITUMU UN KAŅEPJU ŠĶIEDRAS PĀRSTRĀDE INOVATĪVOS SILTUMIZOLĀCIJAS MATERIĀLOS AR UZLABOTU SILTUMVADĪTSPĒJU” (LIFE_PHIPP, LIFE17 ENV/LV/000335) TIEK ĪSTENOTS AR EIROPAS SAVIENĪBAS LIFE PROGRAMMAS UN VALSTS REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS AĢENTŪRAS LATVIJAS VIDES AIZSARDZĪBAS FONDA ADMINISTRĀCIJAS FINANSIĀLU ATBALSTU.