Raksti

Alternatīva makulatūras atkritumu un kaņepju šķiedras pārstrāde inovatīvos siltumizolācijas materiālos ar uzlabotu siltumvadītspēju

MAKULATŪRAS ATKRITUMI:

SLIKTAS KVALITĀTES MAKULATŪRA

Vidēji 30 % no visiem makulatūras atkritumiem nonāk poligonos.

22 % no poligonos nonākušās makulatūras vai papīra izstrādājumiem nevar otrreiz pārstrādāt tāpēc, ka tie neatbilst otrreizējās pārstrādes kritērijiem. Pie tādiem pieder netīrs papīrs, daudzi papīra iepakojumi, kompozītmateriāli, laminēts papīrs un makulatūra ar īsu šķiedru, kam atkārtotas pārstrādes rezultātā vairs nav tādu īpašību, lai to varētu izmantot par kvalitatīvu ražošanas izejmateriālu.

Lasi vairāk

ILGTSPĒJĪBA:

ILGTSPĒJĪBAS PRINCIPI BŪVNIECĪBĀ

Ilgtspējība tiek attiecināta uz daudzām sadzīves sfērām. Viena no tādām, neatņemami,  ir būvniecības industrija, kas nodara vienu no vislielākajiem kaitējumu videi, iznīcinot bioloģisko daudzveidību, veidojot lielu daudzumu cieto atkritumu, radot vides piesārņojumu un patērējot dabas resursus visā pasaulē. 

Līdz ar to ilgtspējības principi kļūst ar vien aktuālāki būvniecības industrijā un kļūst par neatņemamu tās attīstības daļu.

Lasi vairāk

INFOGRAFIKA:

INFOGRAFIKA “INDUSTRIĀLĀ KAŅEPE”

Sējas kaņepe jeb Industriālā kaņepe (Cannabis Sativa) un Indijas kaņepe (Cannabis Indica) abas pieder pie Kaņepju ģints. Tās pēc izskata ir ļoti līdzīgas un nezinātājs tās varētu pat neatšķirt vienu no otras. Bet, neskatoties uz radniecību un vizuālo līdzību, šo augu īpašības un to pielietojumi ir atšķirīgi.

 

Atvērt infografiku 

IINDUSTRIĀLĀ KAŅEPE:

INDUSTRIĀLĀ KAŅEPE – NENOVĒRTĒTAIS AUGS

Industriālā kaņepe jeb Sējas kaņepe ir rūpnieciska kultūra, ar augstvērtīgu dabīgo šķiedru, koksni un sēklām. Kaņepes ir viena no senākajām kultūrām, kura tiek izmantota dažādu produktu un materiālu izgatavošanai.

Mūsdienās Industriālā kaņepe, kā izejviela tiek izmantota ražošanā un tā var aizstāt daudzus ilgi augošus, grūti iegūstamus un izzūdošus resursus. Gandrīz katrs produkts, kas tiek izgatavots no koka, kokvilnas un naftas var tik izgatavots arī no kaņepes.

Lasi vairāk

APRITES EKONOMIKA:

APRITES EKONOMIKAS MODELIS UZŅĒMĒJDARBĪBĀ

Milzīgie ražošanas un preču patēriņa apjomi rada lielu atkritumu daudzumu, kā rezultātā atkritumu apsaimniekošana ir kļuvusi par problēmu ar tālejošām negatīvām sekām civilizācijas attīstībai.

Kā risiniājums tiek piedāvāta pāreja no Lineārā ekonomikas modeļa uz  Aprites ekonomikas modeli. Tā rezultātā tiktu samazināts radīto atkritumu un apglabājamo atkritumu daudzums poligonos, un tai pat laikā, tiktu turpināta jau esošā ekonomikas izaugsme

Lasi vairāk

ŠĶIROŠANA:

PAPĪRA ATKRITUMU ŠĶIROŠANA

Par atkritumu šķirošanu pēdējos gados daudz runā un to apspriež gan iedzīvotāji, gan valsts pārvaldes un pašvaldību iestādes. Bet kas īsti ir atkritumu šķirošana?

Atkritumu šķirošana ir otrreiz pārstrādājamu materiālu atdalīšana no tiem atkritumu veidiem, kas vairs nav izmantojami un ir noglabājami atkritumu poligonā.

Šķirojot atkritumus, mēs saglabājam tīru vidi, saudzējam dabas resursus un samazinām enerģijas patēriņu jaunu produktu ražošanai.

Lasi vairāk

INFOGRAFIKA:

INFOGRAFIKA “MAKULATŪRAS OTRREIZĒJA PĀRSTRĀDE”

Atkārtota makulatūras izmantošana jaunu produktu ražošanā ir ekoloģiski un ekonomiski izdevīga civilizācijas attīstībai. Tā rezultātā tiek saudzētas dabas teritoriālās platības, saudzēti dabas resursi, rada mazāku ekosistēmas piesārņojumu, patērē mazāk enerģijas resursus un veicina aprites ekonomiku.

Makulatūru var pārstrādā līdz pat 5 reizēm.

 

Atvērt infografiku 

MAKULATŪRAS ATKĀRTOTA PĀRSTRĀDE:

MAKULATŪRAS OTTREIZĒJA IZMANTOŠANA RAŽOŠANĀ

Papīrs ir viena no ikdienišķākajām lietām, ko iedzīvotāji patērē savā ikdienā. Neskatoties uz to, ka digitālā pasaule ir samazinājusi vajadzību pēc rakstāmā papīra, tas vēl joprojām tiek plaši izmantots infomatīvo materiālu drukāšanai un dažādu produktu ražošānai. 

Salīdzinājumā ar citiem materiāliem, kas nonāk pie atkritumiem, papīrs ir materiāls, ko var salīdzinoši viegli un veiksmīgi otrreizēji pārstrādāt. 

Lasi vairāk

MAKULATŪRAS ATKRITUMI:

MAKULATŪRAS ATKRITUMU PROBLĒMA EIROPAS VALSTĪS

Eiropas sabiedrības dzīves līmenis pēdējos gadu desmitos ir strauji audzis, līdz ar to ir audzis arī sadzīves un ražošanas atkritumu daudzums. 

Kā norāda Eurostats 2018. gada dati, katrs Eiropas valsts iedzīvotājs vidēji saražo 492 kg sadzīves atkritumu gadā, kas kopā veido apmēram 220 miljonus tonnu atkritumu gadā. No tiem otrreizēji tiek pārstrādāti 48%, bet atlikušie 52% no sadzīves atkritumiem tiek apglabāti vai sadedzināti poligonos.

Lasi vairāk

ATKRITUMU STATISTIKA:

SADZĪVES ATKRITUMU STATISTIKA – 2018. GADA DATI

2018. gadā visas pasaules mērogā tika saražoti 2.1 bt atkritumu no kā 70% atkritumu nonāca atkritumu poligonos, kur tie tika apglabāti vai sadedzināti.

Ir aprēķināts, ka līdz 2050. gadam šis skaitlis var izaug līdz pat 3,4 bt gadā, ja atkritumu apsaimniekošana netiks veiksmīgāk un straujāk attīstīta nākamajos 30 gados.

Austrumāzijas valstīs 2018. gadā tika saražots visvairāk sadzīves atkritumu. To galvenokārt ietekmēja Ķīna, kur ir visaugstākais iedzīvotāju skaits pasaulē – 1.393 biljoni iedzīvotāju.

Lasi vairāk