Jaunumi

Alternatīva makulatūras atkritumu un kaņepju šķiedras pārstrāde inovatīvos siltumizolācijas materiālos ar uzlabotu siltumvadītspēju

IEPIRKUMA KONKURSS:

SIA BALTICFLOC LIFE_PHIPP PROJEKTA IETVAROS IZSLUDINA IEPIRKUMU „IEKĀRTU IEGĀDE ALTERNATĪVA MAKULATŪRAS ATKRITUMU UN KAŅEPJU ŠĶIEDRAS PĀRSTRĀDE INOVATĪVOS SILTUMIZOLĀCIJAS MATERIĀLOS AR UZLABOTU SILTUMVADĪTSPĒJU IZMĒĢINĀJUMA RAŽOŠANAS LĪNIJAI”:

 

Saskaņā ar Eiropas Savienības LIFE programmas un Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas finansiālu atbalstu, projekta Nr. LIFE17 ENV/LV/000335 LIFE_PHIPP ietvaros SIA Balticfloc izsludina publisko iepirkumu jaunu ražošanas iekārtu iegādei.  Iepirkuma priekšmets ir sadalīts 14 daļās un piedāvājumus var iesniegt katrai daļai atsevišķi vai visai līnijai kopā. Piedāvājuma iesniedzējiem jāpievērš uzmanība, lai samazinātu neparedzamu izmaksu rašanās risku, objekta (Preču uzstādīšanas vietas) apskate pretendentiem ir obligāta, ko iepriekš lūgums saskaņot ar Edžu Cābuli, +371 26336333, info@balticfloc.lv.

 

Iepirkuma procedūras noteikumi

1 2 3

PROJEKTS “ALTERNATĪVA MAKULATŪRAS ATKRITUMU UN KAŅEPJU ŠĶIEDRAS PĀRSTRĀDE INOVATĪVOS SILTUMIZOLĀCIJAS MATERIĀLOS AR UZLABOTU SILTUMVADĪTSPĒJU” (LIFE_PHIPP, LIFE17 ENV/LV/000335) TIEK ĪSTENOTS AR EIROPAS SAVIENĪBAS LIFE PROGRAMMAS UN VALSTS REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS AĢENTŪRAS LATVIJAS VIDES AIZSARDZĪBAS FONDA ADMINISTRĀCIJAS FINANSIĀLU ATBALSTU.