Jaunumi

Alternatīva makulatūras atkritumu un kaņepju šķiedras pārstrāde inovatīvos siltumizolācijas materiālos ar uzlabotu siltumvadītspēju

E-AVĪZE:

LIFE_PHIPP projekta ietvaros ir izsūtīta e-avīze (Nr.6).

Tajā lasi par projekta LIFE_PHIPP noslēgumu un tā īstenošanas laikā sasniegtajiem rezultātiem. Uzzini vairāk par projekta laikā uzceltajām demonstrācijas ēkām un iegūto CE markējumu. Lasi Britu būvniecības žurnālā “BDC” publicēto rakstu par LIFE projektu un tā laikā radīti siltumizolācijas materiālu “BFlex” . Kā arī noskaties video par siltumizolācijas materiālu “BFlex” un tā ražošanas proceu.

 

Atvērt e-avīzi

LIFE PROJEKTS NOSLĒDZIES:

PROJEKTA LIFE_PHIPP ĪSTENOŠANA IR NOSLĒGUSIE

2023. gada 30. jūnijā noslēdzās SIA Balticfloc īstenotais Eiropas Komisijas LIFE programmas projekts LIFE_PHIPP “Alternatīva makulatūras atkritumu un kaņepju šķiedras pārstrāde inovatīvos siltumizolācijas materiālos ar uzlabotu siltumvadītspēju”. Projekta laikā Balticfloc ražotnē Cēsīs tika izveidoa izmēģinājuma ražošanas līnija “BF Technology”, kas ir paredzēta inovatīva siltumizolācijas materiāla “BFlex” ražošanai. Jaunais siltumizolācijas materiāls loksnēs “BFlex” tiek ražots no zemas kvalitātes makulatūras un kaņepju šķiedras.

Lasi vairāk

INFORMATĪVA BROŠŪRA :

balticfloc

PROJEKTA LIFE_PHIPP PĀRSKATA ZIŅOJUMS

Balticfloc īstenotais LIFE Programmas projekts LIFE_PHIPP ir oficiāli noslēdzies. Projekta noslēgumā tika sastādīts un izveidots projekta pārskata ziņojums par projekta īstenotajiem mērķiem un sasniegtajiem rezultātiem. Pārskata ziņojums ir pieejams latviešu un angļu valodā.

 

Atvērt brošūru

CE MARĶĒJUMU:

BALTICFLOC

SILTUMIZOLĀCIJAS MATERIĀLS “BFLEX” IEGŪST CE MARĶĒJUMU

Balticfloc ir sekmīgi noslēdzis “BFlex” sertifikācijas procesu, kas ietvēra produkta testēšanu un sertifikāciju saskaņā ar Eiropas Novērtējuma Dokumentu, kā rezultātā siltumziolācijas materiāls “BFlex” ir saņēmis CE sertifikātu, līdz ar to paverot plašākas iespējas būvmateriālu tirgū visās projekta mērķa tirgus valstīs – Baltijas valstis, Vācija un Somija. Papildus ir veikta sertifikācija Lielbritānijas tirgum kurā produkta atbilstību aplecina UKCA marķējums, kas ir Lielbritānijas kvalitātes zīme kopš 2020 gada, kad Lielbitānija atteicās no ES dalībvalsts statusa. 

Lasi vairāk

DZĪVES CIKLA NOVĒRTĒJUMS:

balticfloc LCA

IZSTRĀDĀTS DZĪVES CIKLA NOVĒRTĒJUMS SILTUMIZOLĀCIJAS MATERIĀLAM “BFLEX”

Projekta ietvaros tika veikti mērijumi un pētījumi, lai izstrādātu projekta laikā radītā inovatīvā siltumizolācijas materiāla pilna dzīves cikla novērtējumu (LCA). Tas tika veikts produkta pilnīgas pāredzamības un izsekojamības nodrošināšanai saskaņā ar LCA standartu ISO 14040. Projekta noslēgumā tika veikts arī sociālekonomisks novērtējums (S-LCA). Sociālekonomisko un dzīves cikla novērtējumu izstrādāja Rīgas Tehniskā Universitāte.

 

LCA novērtējums

S-LCA novērtējums

TĪKLOŠANĀS PASĀKUMS:

LIFE Waste To Resources IP

(BŪV)MATERIĀLU ILGTSPĒJĪGĀS PĀRVĒRTĪBAS

2023.  gada 14. Jūnijā CMB Inženieru kompetences centrā, Rīgā norisinājās Latvijas Būvnieku Apvienības organizēts ekspertu pieredzes apmaiņas pasākums “(Būv)materiālu ilgtspējīgas pārvērtības. Apritīgas būvniecības pieredzes stāsti”. Pasākuma laikā ražotāji tika iepazīstināti ar otrreizējo izejvielu un pārstrādē atgūto materiālu izmantošanas iespējām jaunu produktu ražošanai. Kā arī Būvuzņēmēju apvienība iepazīstināja nozares sepciālistus un dalībniekus ar izaicinājumiem aprites principu ieviešanai būvniecībā un būvniecības atkritumu apsaimniekošanā, un risināmajiem jautājumiem šajā būvniecības sektorā.

Lasi vairāk

KONFERENCE:

RRB CONFERECE

BALTICFLOC PREZENTĒ LIFE_PHIPP PROJEKTU “BIOBASED MARKET”

Šogad RRB Konference 2023 (International Conference on Renewable Resources & Biorefineries) norisinājās Latvijā, Rīgā un to organizēja Latvijas Valsts Koksnes ķīmijas institūts. Konferences ietvaros norisinājās arī vietējo Latvijas uzņēmēju, ražotāju un konferences apmeklētāju tīklošanās pasākums “Biobased Market”. Tajā piedalījās uzņēmumi, kas veicina aprites ekonomiku un ilgtspējas principus, ražojot videi draudzīgus produktus. Uzņēmumiem bija iespēja  pastāstīt un iepazīstināt RRB konferences apmeklētājus ar uzņēmumu un tā ražotajiem produktiem.

Lasi vairāk

INFORMĀTĪVA BROŠŪRA:

siltumizolācijas materiāls

INFORMĀTĪVA BROŠŪRA PAR SILTUMIZOLĀCIJAS MATERIĀLA “BFLEX”

Projekta noslēguma posmā, Balticfloc tika uzaizcināts piedalīties nozares speciālistu semināros un tīklošanās pasākumos. Lai prezentētu, LIFE projekta laikā izstrādāto siltumizolācijas materiālu, nozares speciālistiem un citiem tīklošanās pasākuma dalībniekiem, tika izstrādāta un izdrukāta informatīva lapa, kas sniedz īsu un konkrētu informāciju par jauno siltumizolācijas materiālu “BFlex”.

 

Atvērt brošūru

SILTUMIZOLĀCIJAS MATERIĀLS:

SILTUMIZOLĀCIJAS MATERIĀLA “BFLEX” DEMONSTRĀCIJAS PASĀKUMS

2023. gada 12. Maijā “Wendi Modular” ražotnē Cēsīs norisinājās projekta LIFE_PHIPP laikā radītā siltumizolācijas materiāla “BFlex” demonstrācijas pasākums. Demosntrācijas pasākumu organizēzēja “SIA Balticfloc” sadarbībā ar koka karkasu māju ražotāju “Wendi Modular”. Pasākuma laikā tika pastāstīts par jauno siltumizolācijas materiālu “BFlex” un demonstrēta materiāla iestrāde koka karkasa ēkas sienā. Kā arī tika apspriest tā konkurētpeja un pieprasijums siltumizolācijas materiālu tirgū un tehniskās īpašības salīdzinājumā ar citiem tirgū populāriem siltumizolācijas materiāliem.

Lasi vairāk

1 2 3 4