LIFE_PHIPP

Alternatīva makulatūras atkritumu un kaņepju šķiedras pārstrāde inovatīvos siltumizolācijas materiālos ar uzlabotu siltumvadītspēju
LIFE17 ENV/LV/000335

 

 

PROJEKTA IEVIESĒJS: SIA “Balticfloc”

 

PLĀNOTAIS PROJEKTA TERMIŅŠ: 03.09.2018. - 31.06.2023.

 

PROJEKTA BUDŽETS:
Kopējais budžets: 2,943,225 Euro
EK līdzfinansējums: 1,761,135 Euro (= 60.00% no kopējā budžeta)
VRAA līdzfinansējums: 480 000 Euro

 

BROŠŪRA: Iepazīsties ar LIFE projektu LIFE_PHIPP

 

VISPĀRĒJS APRAKSTS:

LIFE_PHIPP parādīs vides ieguvumus un rentabilitāti no jauna veida izolācijas materiāla, kas ražots no pārstrādātas makulatūras un kaņepju šķiedras. Produkts tiks ražots Latvijā - izmēģinājuma ražošanas līnijā.

 

Jaunās mīkstās siltumizolācijas plāksnes salīdzinājumā ar minerālvati tiks veidotas tā, lai tās būtu ar labākām siltumizolācijas un skaņu izolāciju īpašībām un būtu viegli uzstādāmas. Citas produkta priekšrocības ir gaisa caurlaidība, viegla utilizēšana un rūpes par veselību. Apmēram viena trešdaļa no produkta sastāvēs no tīras dabiskās šķiedras. Produktu varēs iegādāties celtniecības materiālu veikalos, tādējādi tas būs plaši pieejams privātmāju īpašniekiem.

 

PROJEKTA MĒRĶIS:

Pastāv liels makulatūras daudzums no sadzīves atkritumiem, kas tiek apglabāts poligonos vai dedzināts, neskatoties uz to, ka makulatūra tiek samērā labi otrreizēji pārstrādāta (vidēji 70% Eiropā)

 

LIFE_PHIPP projekta mērķis ir sekmēt otrreiz pārstrādāto makulatūras atkritumu daudzumu un makulatūras atkritumu šķirošanas aktivitāti reģionā, izstrādājot tehnoloģiju prototipu mīksto siltumizolācijas plākšņu izgatavošanai un izstrādājot siltumizolācijas plākšņu optimālo receptūru (blīvums, sastāvs, siltumvadītspēja, gaisa un skaņas caurlaidība).

 

SAGAIDĀMIE REZULTĀTI:

 

 1. Stabils ražošanas process, paredzot, ka dienā var saražot 250 kubikmetru papīra-kaņepju siltumizolācijas materiāla;
 2. Paredzētais dzīves cikla ilgums izmēģinājuma ražošanas līnijai ir vismaz 10 gadi. Tiek ražoti siltumizolācijas materiāli dažādos sajaukumos, kā arī izstrādātas un testētas jaunas kombinācijas un maisījumi, tādējādi nodrošinot prezentācijas materiālu dažādiem tirgiem un dažādām patērētāju vajadzībām;
 3. Produktu prezentēšanai un tirgošanai Latvijā kā arī pārējos mērķa tirgos - Lielbritānijā, Vācijā un Somijā, siltumizolācijas materiāli ir sertificēti un marķēti ar EKO zīmi. Jaunās siltumizolācijas plāksnes ir iestrādātas paraugu objektos visās iepriekš minētajās valstīs.
 4. Ir izstrādāta Zaļā iepirkuma specifikācija un tehniskā informācija par papīra-kaņepju siltumizolācijas materiāla dizainu, uzstādīšanu, lietošanu un utilizēšanu Latvijā, Lielbritānijā, Vācijā un Somijā;
 5. Jaunais produkts un tā ražošanas process ir iesniegts vismaz 50 ieinteresētajām pusēm Eiropā, tostarp potenciālajiem tehnoloģiju uzņēmējiem, papīra vai kaņepju izolācijas ražotājiem, papīra kolekcionāriem un pārstrādātājiem un profesionālām inženieru un arhitektu asociācijām.

IEGUVUMI NO PROJEKTA ĪSTENOŠANAS:

 • Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana;
 • Bīstamo vielu lietošanas samazināšana;
 • Atkritumu apsaimniekošanas veicināšana;
 • Enerģijas ekonomēšana;
 • Aprites ekonomikas veicināšana;
 • Nodarbinātības palielināšana.