LIFE PROJEKTU TĪKLOŠANĀS PASĀKUMOS SIA BALTICFLOC IEPAZĪSTINA DALĪBNIEKUS AR LIFE_PHIPP PROJEKTU

Īstenojot LIFE programmas projektu viena no būtiskākajām aktvitatēm ir tīklošanās ar citiem LIFE projektiem. Tam mērķis ir savstarpējā sadarbība un iespēja veidot pazīšanās un palīdzības tīklu. Katrs projekts ir unikāls, bet tiem visiem kopīga ir vēlme saglabāt dabu mums apkārt un skatījums uz mums dotajiem dabas resursiem. Tīklošanās pasākumu ietvaros ir iespējams satikt līdzīgi domājošus projekta ieviesējus, dalīties informācijā par projektu, pieredzē, zināšanās un visveiksmīgākajos gadījumos attīstīt sadarbību. 

 

2018. gadā piedalījāmies CAP LIFE LAT projekta organizētajā Latvijā notiekošo LIFE programmas projektu tikšanās Ķemeros norisinājās. Pasākuma mērķis bija informēt klātesošos par projektu progresu un tālākajiem plāniem, izaicinājumiem, dalīties pieredzē un izrunāt aktuālus jautājumus un problēmas, kas saistīti ar LIFE programmas projektu īstenošanu.

 

PROJEKTS “ALTERNATĪVA MAKULATŪRAS ATKRITUMU UN KAŅEPJU ŠĶIEDRAS PĀRSTRĀDE INOVATĪVOS SILTUMIZOLĀCIJAS MATERIĀLOS AR UZLABOTU SILTUMVADĪTSPĒJU” (LIFE_PHIPP, LIFE17 ENV/LV/000335) TIEK ĪSTENOTS AR EIROPAS SAVIENĪBAS LIFE PROGRAMMAS UN VALSTS REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS AĢENTŪRAS LATVIJAS VIDES AIZSARDZĪBAS FONDA ADMINISTRĀCIJAS FINANSIĀLU ATBALSTU.