LIFE PROJEKTU TĪKLOŠANĀS PASĀKUMOS SIA BALTICFLOC IEPAZĪSTINA DALĪBNIEKUS AR LIFE_PHIPP PROJEKTU

Īstenojot LIFE programmas projektu viena no būtiskākajām aktivitātēm ir tīklošanās ar citiem LIFE projektiem. Šo pasākumu mērķis ir savstarpējā sadarbība, iespēja veidot pazīšanās un palīdzības tīklu. Katrs projekts ir unikāls, bet tiem visiem kopīga ir vēlme saglabāt dabu mums apkārt un skatījums uz mums dotajiem ierobežotajiem dabas resursiem. Tīklošanās pasākumu ietvaros ir iespējams satikt līdzīgi domājošus projekta ieviesējus, dalīties informācijā par projektu, pieredzē, zināšanās un visveiksmīgākajos gadījumos attīstīt sadarbību.

 

 

Projekts LIFE PHIPP īstenojot tīklošanās aktivitāti līdz šim ir piedalījies divu veidu pasākumos:

 

  1. KOPĒJĀS REĢIONU PROJEKTU TIKŠANĀS.
  2. SPECIFISKU PROJEKTU TIKŠANĀS AR KONKRĒTU MĒRĶI.

 

 

KOPĒJĀS REĢIONU PROJEKTU TIKŠANĀS

Reģionu projektu tikšanās tiek organizētas no LIFE kapacitātes celšanas projektu puses un tās parasti ir nacionāla mēroga (Latvijas LIFE projekti) vai reģionāla (Baltijas valstu projekti). Līdz šim LIFE PHIPP ir piedalījies 2 kopējos reģionu projektu tikšanās pasākumos. 4. Baltijas LIFE tīklošanās pasākumā ar visu Baltijas LIFE projektu izbraukumu uz SIA BALTICFLOC ražotni. Ekskursijas laikā dalībniekiem tika izrādīta esošā ražotne un prezentēts LIFE PHIPP projekts. Pēc tam katrs dalībnieks prezentēja savu pārstāvēto LIFE projektu un tā attīstību. Otra tīklošanās bija Latvijā īstenoto LIFE programmas projektu tikšanās. Šajā reizē tika organizēta ekskursija uz projekta LIFE CRAFT (“Klimata atbildīga lauksaimniecība Latvijā”) teritoriju. Pēc tam tika prezentēti visi Latvijas LIFE projekti un to attīstība. Latvijā notiekošo LIFE programmas projektu tikšanās pasākuma mērķis bija informēt klātesošos par projektu progresu un tālākajiem plāniem, izaicinājumiem, dalīties pieredzē un izrunāt aktuālus jautājumus un problēmas, kas saistīti ar LIFE programmas projektu īstenošanu.

 

 

SPECIFISKU PROJEKTU TIKŠANĀS AR KONKRĒTU MĒRĶI

Globālā pandēmija COVID – 19 ieviesa izmaiņas kā tiek veidotas tīklošanās. Par cik klātienē vairs tas nebija iespējams, tikšanās tika pārceltas tiešsaistes vidē. Tas ir devis arī savu labumu, jo ir saskatīta iespēja pieredzes apmaiņai ar starptautiskiem LIFE projektu ieviesējiem. Katrs LIFE projekts ir ļoti atšķirīgs, reizēm vienā reģionā nav atrodami līdzīgi projekti, tāpēc tiešsaiste ir iespēja. Tā, piemēram, tikšanās ar projekta LIFE Hypobrick pārstāvjiem. Tikāmies 02.12.2020. lai iepazītos viens ar otru un nodibinātu pirmo kontaktu, iepazīstinātu viens otru ar projektu, tā progresu un inovāciju, ko mēģinām ieviest. Sarunas laikā vienojāmies par nākamo tikšanās reizi ar jau gataviem prototipiem abās pusēs.

Pagaidām lielākā starptautiskā pieredze prezentēt LIFE PHIPP projektu ir bijusi projekta LIFE iCirBus 4 Industries noslēguma pasākums. Šis pasākums apvienoja 29 dalībniekus un interesentus un galvenokārt tika prezentēti projekta iCirBus 4 Industries sasniegtie rezultāti.

Tīklošanās mērķis ir dalīties iegūtajā pieredzē īstenojot projekta aktivitātes un tieši šāds bija mērķis LIFE PHIPP organizētajā tīklošanās pasākumā ar Latvijas LIFE ALFIO projekta pārstāvi. Abiem projektiem vienojošais elements ir tehnoloģijas pārnese, kas bija arī tīklošanās pasākuma galvenā sarunas tēma.

 

 

PLĀNOTĀS TĪKLOŠANĀS

LIFE PHIPP projektā ir paredzēts sasniegt 200 projektu dalībniekus, kas tiks iepazīstināti ar projektu. Pagaidām ir sasniegti 80 citu projektu dalībniek tāpēc tīklošanās turpināsies visu projekta ieviešanas laiku un esam atvērti dažāda veida sadarbībai. Tuvākā plānotā tīklošanās ir Lietuvas LIFE projektu informācijas diena.

 

 

 

 

PROJEKTS “ALTERNATĪVA MAKULATŪRAS ATKRITUMU UN KAŅEPJU ŠĶIEDRAS PĀRSTRĀDE INOVATĪVOS SILTUMIZOLĀCIJAS MATERIĀLOS AR UZLABOTU SILTUMVADĪTSPĒJU” (LIFE_PHIPP, LIFE17 ENV/LV/000335) TIEK ĪSTENOTS AR EIROPAS SAVIENĪBAS LIFE PROGRAMMAS UN VALSTS REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS AĢENTŪRAS LATVIJAS VIDES AIZSARDZĪBAS FONDA ADMINISTRĀCIJAS FINANSIĀLU ATBALSTU.