IZSTRĀDĀTI SILTUMIZOLĀCIJAS MATERIĀLA PARAUGI

 

Kopš izmēģinājuma ražošanas līnijas palaišanas, jaunā siltumizolācijas materiāla testu izstrāde un to ražošana rit pilnā sparā. Materiāla testu izstrādes mērķis ir izveidot optimālo receptūru ar vislabākajām iespējamām tehniskajām īpašībām - blīvumu, siltumvadītspēju, gaisa un skaņas caurlaidību. 

 

Darbs pie gala produkta izstrādes norit 6 mēnešus. Šai laika posmā ir saražoti vairāki siltumizolācijas materiāla paraugi ar dažādām makulatūras un kaņepes škiedras sastāva proporcijām un plākšņu biezumiem.

 

 

SLIKTAS KVALITĀTES MAKULATŪRA UN KAŅEPES ŠĶIEDRA

Siltumizolācijas materiāla testu izstrāde tika uzsākta ar makulatūras atkritumu pārstrādi, veidojot siltumizolācijas materiālu plāksnēs, kura sastāvā ir izmantota tikai makulatūra bez pievienotas kaņepes šķiedras. Darbs pie šiem testiem neprasīja daudz laika un vēlamie rezultāti tika sasniegti salīdzinoši ātri. To var izskaidrot ar uzņēmuma Blaticfloc vairāku gadu pieredzi makulatūras pārstrādē.

 

Šāds pats proces tika veikst arī ar kaņepes šķiedru, veidojot siltumizolācijas materiālu plāksnēs, kura sastāvā ir tikai kaņepes šķiedra. Darbs ar kaņepes škiedru bija daudz laikietiplīgāks un sarežģītāks, nekā sākotneji bija iecerēts. Tika arī veikti uzlabojumi ražošanas līnijai, lai sasniegtu vēlamos rezultātus.

 

Līdz ko bija skaidrs, kādus rezultātus var sasniegt, ražojot siltumizolācijas materiālu, izmantojot katru izejvielu atsevišķi, tā tika uzsākta nozīmīgākā siltumizolācijas materiāla izstrādes daļa. Sākās darbs pie siltuizolācijas materiāla izveides, sajaucot makulatūras atkritumus un kaņepes šķiedru kopā.

 

Darbojoties pie siltumizolācijas materiāla optimālās receptūras, tika eksperimentēts ar makulatūras un kaņepes šķiedras sastāva propercijām. Šobrīt labākos rezultātus uzrāda siltumizolācijas materiāla paraugi ar proporciju - 80% makulatūras atkritumi un 20% kaņepes šķiedra.

 

Siltumizolācijas materiāla izstrādes procesā tika eksperiemntēts arī ar materiāla plākšņu biezumiem. Šobrīd ražošanas līnija var saražot siltumizolācijas plāksnes biezumā no 50 - 100 mm.

 

Pirmajiem siltumizolāijas materiālu paraugiem ir veikti arī neoficiāli labrotorijas testi, kuros tika veikti mērijumi uz materiāla siltumvadītspēju. Uz labratoriju tika nosūtīti dažāda biezuma un sastāva siltumizolācijas materiāla paraugi, kas uzrādija siltumvadītspēju robežās no λ = 0.037 - 0.040 W/mK.

 

Līdz šī gadda martam (2023. gads) ir plānots saražot siltumizolācijas materiāla partiju, kas tiks nosūtīta uz labratoriju Čehijā, lai iegūtu oficiālus datus par materiāla tehniskajām īpašībām. Siltumizolācijas materiālam tiks veikti 12 dažādi tehnisko īpašību mērījumi.

 

Tehnisko īpašību rezultāti tiks izmantot siltumizolācijas materiāla sertificēšanai Eiropas Savienības valstīs un Lielbritānijā.

 

 

 

SLIKTAS KVALITĀTES MAKULATŪRA UN TEKSTILA ŠĶIEDRA

Darbojoties pie siltumizolācijas materiāla izstrādes no makulatūras un kaķepes šķiedras, radās ideja paeksperimentēt arī ar cita veida dabiskajām šķiedrām. Mērķis bija pārbaudīt ražošanas līnijas pašreizējo potenciālu, izmantošanas daudzpusību un tās attīstības iespējas. 

 

Izvēle krita uz teksila šķiedru. Latvijā apģērba un teksila atkritumi ir aktuāla problēma jau kādu laiku. Šobrīd iedzīvotājiem ir iespēja tos nodot kā šķirojamo atkritumu uz otrreizēju pārstrādi, bet problēma tāda, ka Latvijas teritorijā tos neviens tālāk nepārastrādā. Lietojamas kvalitātes apģēraba atkritumi tiek nosūtīti uz trešās pasaules valstīm, kā humānā palīdzība, savukārt atlikusī daļa tiek nosūtīta uz ārvalstīm, kur to pārstrādāta tekstila šķiedrā, kas tiek izmantota kā izejvielu jaunu produktu ražošanai. 

 

Latvijā tuvākajā laikā apģērbu un citus tekstila atkritumus pārstrādāt otrreizēji izmantojamā tekstila šķiedrā nav plānots. Līdz ar to, šāda veida izejvielu nākas iepirkt no ārvalstīm. Pirmajiem siltumizolācijas materiāla izstrādes testiem no tekstila šķiedras, tā tika iepirkta no Somijas.

 

Pirmie siltumizolācijas materiāla paraugi no makulatūras un tekstila šķiedras ir sanākuši neparedzēti veiksmīgi. Līdz ar to, tiek plānots, šo siltumizolācijas materiālu turpināt attīstīt, pilnveidot un ar laiku arī sertificēt un palaist tirgū. Šis darbs tiks turpināts ārpus LIFE projketa ietvariem.

 

 

PROJEKTS “ALTERNATĪVA MAKULATŪRAS ATKRITUMU UN KAŅEPJU ŠĶIEDRAS PĀRSTRĀDE INOVATĪVOS SILTUMIZOLĀCIJAS MATERIĀLOS AR UZLABOTU SILTUMVADĪTSPĒJU” (LIFE_PHIPP, LIFE17 ENV/LV/000335) TIEK ĪSTENOTS AR EIROPAS SAVIENĪBAS LIFE PROGRAMMAS UN VALSTS REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS AĢENTŪRAS LATVIJAS VIDES AIZSARDZĪBAS FONDA ADMINISTRĀCIJAS FINANSIĀLU ATBALSTU.