FitforREACH 2

Ķīmisko vielu riska pārvaldība un alternatīvu novērtēšana: Instrumenti un paraugprakse, lai atbalstītu aprites principu, radītu ilgtspējīgākus produktus un izvairītos no nevēlamas aizstāšanas – FitforREACH-2.

 

PROJEKTA VADOŠAIS PARTNERIS: BEF Igaunija (Balti Keskkonnafoorum)

 

ĪSTENOŠANAS LAIKS: 10.2023 - 09.2027

 

PROJEKTA NUMURS: LIFE22-ENV-EE-LIFE-FitforREACH-2/101113947

 

 

PROJEKTU LĪDZFINANSĒ: Eiropas Savienības LIFE programma, Valsts reģionālās attīstības
aģentūra (VRAA) un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija Latvijā, Igaunijas
Vides investīciju centrs, Lietuvas Vides ministrija.

 

PROJEKTA 15 PARTNERI:

 • Latvija: Baltijas Vides Forums Latvija (BEF Latvija), Ekodizaina kompetences centrs, Latvijas
  Atkritumu saimniecības uzņēmumu asociācija (LASUA); pilotuzņēmumi – SIA KVIST, SIA
  Balticfloc, SIA Kinetics Nail Systems
 • Igaunija: OU Hendrikson & KO, pilotuzņēmumi – Scanfil un Paldiski Tsingipada
  Lietuva: Kauņas Tehnoloģiju universitātes Vides inženierijas institūts, Vides administrācijas
  un tehnoloģiju centrs (ECAT), pilotuzņēmumi – Elgama Electronics un Art Glacio
 • Polija: Łukasiewicz Rūpnieciskās ķīmijas institūts un POMInnO

 

PROJEKTA MĀJAS LAPA:  Iepazīsties ar LIFE projektu FitforREACH 2

 

PAR PROJEKTU:

Projekta mērķis ir ieviest uzņēmumos ķīmisko vielu riska pārvaldības sistēmas (elementus),
lai stimulētu un atbalstītu bīstamo vielu lietošanas, emisiju un iedarbības samazināšanu.

 

Projekta laikā:

 • tiks radīta visaptveroša izpratne par ķīmisko vielu riska pārvaldību;
 • tiks īstenota bīstamo vielu aizvietošana uzņēmumos, lai samazinātu to ietekmi uz vidi;
 • tiks sagatavoti dažādi praktiski rīki, rokasgrāmatas;
 • nodrošinātas konsultācijas interesentiem;
 • palīdzēsim arī rūpīgi izvērtēt bīstamo vielu un maisījumu alternatīvas, lai izvairītos no
  nevēlamas aizstāšanas. Uzlabojot, piemēram, iepirkšanas kārtību, darbinieku
  aizsardzību, ķīmisko vielu lietošanas uzraudzību un komunikāciju piegādes ķēdē, tiks
  paaugstināta izpratne par ķīmiskajām vielām un informētība

Projektu “Ķīmisko vielu riska pārvaldība un alternatīvu novērtēšana: Instrumenti un paraugprakse, lai atbalstītu aprites principu, radītu ilgtspējīgākus produktus un izvairītos no nevēlamas aizstāšanas” (LIFE FitforREACH-2, Projekta Nr. 101113947 – LIFE22-ENV-EE-LIFE) līdzfinansē Eiropas Savienības LIFE programma un Valsts reģionālās attīstības aģentūra.