Jäätmete sorteerimise

Tselluloosikiu ja sellest toodete valmistamiseks Balticfloc teeb koostööd suurimate taaskasutatavate materjalide kogumise ettevõttega piirkonnas. Umbes 85% ettevõttesse jõudnud vanapaberist pärineb Lätist, mis ümbertöötlemise protsessi käigus muutuvad uuteks toodeteks - tsellulooskiuks, graanuliteks või soojustusmaterjaliks.

 

Et vanapaberi ümbertöötlemine riigis areneks, elanikkond peaks aktiivselt osalema prügi sorteerimisel, kogu olmejäätmevoogudelt eraldades taaskasutatavaid materjale - paberi, pappi ja nende tooteid. Vanapaberi saab tasuta viia taaskasutusse, vähendades selliselt tekitatud olmejäätmete kogumahtu ja seega vähendada ka majapidamiskulud olmeprügi äraveo eest. Sorteerida jäätmeid on lihtne ja majanduslikult kasulik.

 

Kasutatud paberi ja pappi tuleks panna erikonteinerisse eraldi paberile (tavaliselt sinist värvi) või ära anda ECO platsidel. Kõik sorteeritud jäätmed toimetatakse taaskasutusse, säästes ressursse, hoides keskkonda ja hoides kokku ruumi prügilas.