(BŪV)MATERIĀLU ILGTSPĒJĪGĀS PĀRVĒRTĪBAS

LIFE Waste To Resources IP

 

 

2023. gada 14. Jūnijā CMB Inženieru kompetences centrā, Rīgā norisinājās Latvijas Būvnieku Apvienības organizēts ekspertu pieredzes apmaiņas pasākums “(Būv)materiāluilgtspējīgas pārvērtības. Apritīgas būvniecības pieredzes stāsti”. Pasākuma laikā ražotāji tika iepazīstināti ar otrreizējo izejvielu un pārstrādē atgūto materiālu izmantošanas iespējām jaunu produktu ražošanai. Kā arī Būvuzņēmēju apvienība iepazīstināja nozares sepciālistus un dalībniekus ar izaicinājumiem aprites principu ieviešanai būvniecībā un būvniecības atkritumu apsaimniekošanā, un risināmajiem jautājumiem šajā būvniecības sektorā.

 

Pasākumā ar piemēriem un savu pieredz, ražojot būvmateriālu produktus no atkārtojami izmantojamām izejvielām vai pārstrādājot būvgružus, dalījās tādi uzņēmumi kā Knauf, demonstrējot iespējas reģipša ražošanā, CleanR plastmasas pārstrādes jomā, Balticfloc siltumizolācijas materiāla ražošanā, Druplat koksnes pārstrādes jomā un Schwenk Latvija betona būvizstrādājumu ražošanā. 

 

Pasākuma noslēgumā norisinājās diskusija, kā radīt atbalstošu vidi pārejā uz aprites ekonomiku Latvijā. Diskusijā piedalīsies vadošie eksperti no Ekonomikas ministrijas, Vides aizsardzības un attīstības ministrijas, Būvniecības valsts kontroles biroja, Valsts vides dienesta.

 

 

Semināra programma

  1. ATKLĀŠANA, uzrunas
  2. Prezentācija | VARAM, EM
  3. Prezentācija | LIFE Vides programmas integrētā projekta No atkritumiem uz resursiem LBA sadaļas prezentācija
  4. Pieredzes stāsts Schwenk“ | transportbetons
  5. Pieredzes stāsts “Knauf” | reģipša ražošana
  6.  KAFIJAS PAUZE | paraugu apskate
  7. Pieredzes stāsts “Druplat” | koksnes materāls
  8. Pieredzes stāsts “Balticfloc” | siltumizolācijas materiāli no makulatūras
  9. DISKUSIJA, J&A

 

Semināra video ieraksts: Seminārs (Būv)materiālu ilgtspējīgās pārvērtības

 

 

Pasākums tika organizēts LIFE Programmas projekta “No atkritumiem uz resursiem Latvijā – Reģionālās ilgtspējas un aprites veicināšana, ieviešot atkritumu kā resursu izmantošanas koncepciju” ietvaros. Integrētā projekta laikā Latvijas Būvuzņēmēju apvienība izstrādās vadlīnijas un priekšlikumus Būvizstrādājumu un būvniecības atkritumu aprites sistēmai Latvijā.

 

 

Lasi par projektu: LIFE WASTE TO RESOURCES IP

Lasi par Latvijas Būvuzņēmēju apvienības dalību projektā: LATVIJAS BŪVUZŅĒMĒJU APVIENĪBA

 

 

PROJEKTS “ALTERNATĪVA MAKULATŪRAS ATKRITUMU UN KAŅEPJU ŠĶIEDRAS PĀRSTRĀDE INOVATĪVOS SILTUMIZOLĀCIJAS MATERIĀLOS AR UZLABOTU SILTUMVADĪTSPĒJU” (LIFE_PHIPP, LIFE17 ENV/LV/000335) TIEK ĪSTENOTS AR EIROPAS SAVIENĪBAS LIFE PROGRAMMAS UN VALSTS REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS AĢENTŪRAS LATVIJAS VIDES AIZSARDZĪBAS FONDA ADMINISTRĀCIJAS FINANSIĀLU ATBALSTU.