SLIKTAS KVALITĀTES MAKULATŪRA

 

 

Makulatūra ir materiāls, kuru var salīdzinoši viegli un ērti atkārtoti izmantot ražošanā. Vidēji 70 % savāktās makulatūras Eiropā tiek otrreiz pārstrādāta. Tas ir ļoti labs rādītājs, salīdzinot ar citu veidu materiālu atkārtotu pārstrādi. Tomēr tādam materiālam kā papīrs šis rādītājs varētu būt arī daudz augstāks.

 

Vidēji 30 % makulatūras atkritumu nonāk poligonos, neskatoties uz to, ka makulatūru var diezgan viegli otrreiz pārstrādāt.

 

Kā rāda CEPI statistika, 8 % no Eiropas poligonos apglabātās makulatūras būtu bijis iespējams otrreiz pārstrādāt. Tomēr tā ir nonākusi poligonu atkritumu kalnos — galvenokārt tāpēc, ka atkritumi netiek šķiroti vispār vai tiek šķiroti pavirši.

 

Bieži vien papīrs un papīra izstrādājumi tiek samesti kopā ar citiem sadzīves atkritumiem atkritumu grozā un līdz ar nešķirotajiem atkritumiem tiek nogādāti atkritumu poligonos apglabāšanai. Papīrs, kas nonāk pie nešķirotajiem atkritumiem, pārsvarā netiek izmantots otrreizējai pārstrādei, jo saskarē ar pārtikas atkritumiem tas tiek sabojāts.

 

Savukārt atlikušos 22 % no poligonos nonākušās makulatūras vai papīra izstrādājumiem nevar otrreiz pārstrādāt tāpēc, ka tie ir nepiemēroti vai neatbilst otrreizējās pārstrādes kritērijiem. Pie tādiem pieder netīrs papīrs, daudzi papīra iepakojumi, kompozītmateriāli, laminēts papīrs un makulatūra ar īsu šķiedru, kam atkārtotas pārstrādes rezultātā vairs nav tādu īpašību, lai to varētu izmantot par kvalitatīvu ražošanas izejmateriālu.

 

 

 

 

Makulatūra ar īsu šķiedru

Papīra šķiedras pārstrādes iespējas ir ļoti ierobežotas. To pārstrādājot atkārtoti vairākas reizes, šķiedra pamazām saīsinās un sabrūk, pasliktinot papīra kvalitāti un padarot to nepiemērotu otrreizējai pārstrādei.

Papīru otrreiz pārstrādā vidēji 4–5 reizes, un tad tas tiek izņemts no makulatūras otrreizējas pārstrādes cikla.

Pašlaik liela daļa šāda veida makulatūras tiek sadedzināta vai apglabāta poligonos.

 

 

Netīrs papīrs

Netīru, taukainu un samirkušu papīru un papīru, kas satur pārtikas atlikumus, nevar izmantot otrreizējai pārstrādei, jo šāda veida makulatūra pārstrādes procesā var ietekmēt jaunā produkta kvalitāti. Tāpēc tas tiek sadedzināts vai apglabāts poligonos.

 

 

Papīra iepakojumi

Papīra iepakojumus un citus papīra izstrādājumus, kuru dizainā tiek izmantots ne tikai papīrs, bet arī citas struktūras materiāli, nevar mest pie šķirojamiem papīra atkritumiem. Pie tādiem iepakojumiem pieder, piemēram, papīra iepakojumi ar plastmasas lodziņiem un iestrādātiem plastmasas vai cita materiāla elementiem.

Šāda veida papīra izstrādājumus ir grūti otrreiz pārstrādāt, jo katra materiāla pārstrādes process mēdz būt citāds un līdz ar to tos mest kopā vienā pārstrādes katlā nevar.

Pareizi būtu atdalīt katru materiālu, ja tas ir iespējams, un izmest to attiecīgajā konteinerā, lai katrs materiāls nonāktu tam paredzētajā pārstrādes ciklā, nevis poligonā.

 

 

Kompozītmateriāls

Kompozītmateriāls ir materiāls, kura sastāvā ir vairāk nekā viens materiāls.

Kompozītmateriāli, kuru pamatā ir papīrs, bieži tiek izmantoti pārtikas iepakojumu ražošanai.

Šāda veida iepakojumi nav uzskatāmi par otrreiz pārstrādājamu makulatūru, jo to pārstrādes process ir daudz sarežģītāks un pilnībā atšķiras no tīra papīra pārstrādes procesa.

Uzskatāms piemērs ir papīra trauki un tetrapakas, kuru ražošanā tiek izmantoti dažādi materiāli. Piemēram, sulas pakas tiek izgatavotas no materiāla, kas sastāv no 3 komponentiem — papīra, alumīnija un polimēra.

Kompozītmateriāla sastāvā esošie materiāli ir jāatdala cits no cita, pirms tos var laist otrreizējās pārstrādes ciklā. Tas ir dārgs un sarežģīts process, tāpēc lielākā daļa kompozītmateriālu, kuru pamatā ir papīrs, nonāk poligonos.

 

 

Laminēts papīrs

Papīrs, kas pārklāts ar vasku vai lamināta plēvi, nepieder pie otrreiz nepārstrādājamas makulatūras atkritumiem. Šāda veida makulatūras atkritumi nav kompozītmateriāli, bet iemesli, kāpēc tos neizmanto otrreizējai pārstrādei, ir tieši tādi paši.

 

 

Slikti sašķirota makulatūra

Papīru otrreizējai pārstrādei iedzīvotāji var nodot vai izmest speciālajos vākšanas konteineros. Taču konteineros nonākušais papīrs un kartons nav viendabīgs, tādēļ pirms atkārtotas pārstrādes atkritumu apsaimniekotājs tos gan pāršķiro, gan sašķiro pa veidiem.

Ir ļoti svarīgi šķirošanas procesu veikt kvalitatīvi, jo pie sliktas kvalitātes makulatūras ir pieskaitāma arī pavirši sašķirota makulatūra, kur starp otrreizēji pārstrādājamas makulatūras atkritumiem ir atrodami arī otrreiz nepārstrādājamas makulatūras atkritumi un citu veidu materiāli, kam tur nevajadzētu būt. Ražotāji šāda veida izejvielu maisījumu nevar izmantot ražošanā, un tas pārsvarā tiek nosūtīts uz poligonu.

Gan iedzīvotājiem, gan atkritumu apsaimniekotājiem būtu jāpievērš liela uzmanība tam, lai papīrs nebūtu piesārņots ar pārtikas produktu paliekām, plastmasas, metāla un koka piejaukumiem un aizsargpārklājumu, jo tad papīrs pārstrādei kļūst nederīgs.

 

 

 

Balticfloc projekts LIFE_PHIPP

Programmas LIFE projektā LIFE_PHIPP tiks pārstrādāta sliktas kvalitātes makulatūra atkritumi, tādējādi samazinot poligonos apglabājamo atkritumu daudzumu un vides piesārņojumu.

Sliktas kvalitātes makulatūra, kas tiks sajaukta kopā ar augstvērtīgu kaņepju šķiedru, tiks izmantota inovatīva dabiskās šķiedras siltumizolācijas materiāla ražošanai.