BALTICFLOC APMEKLĒ LATVIJAS ATKRITUMU POLIGONUS

 

 

Balticfloc LIFE projekta komada ir apmeklējusi divus Latvijas atkritumu poligonus un iepazinusies ar to darbību un nākotnes plāniem saistībā ar atkritumu apglabāšanu, šķirošanu un atkritumu atkārtotu pārstrādi. ES regulas paredz, ka līdz 2035. gadam Latvijas poligonos drīkstēs apglabāt 10% no visiem sadzīves atkritumiem. Šobrīd Latvijas poligonos tiek apglabāti vidēji 40% no visiem sadzīves atkritumiem.

 

Apmeklējām tuvāko reģionālo poligonu “Daibe” (SIA ZAAO) un lielāko Latvijas poligonu “Ģetliņi” (SIA Getliņi EKO).

 

SIA ZAAO ir vidzemes pašvaldību (Balvu, Cēsu, Valmieras, Valkas, Smiltenes,  Saulkrastu, Siguldas, Limbažu) uzņēmums, kas apsaimnieko Ziemeļvidzemes reģiona poligonu “Daibe” un ir viens no lielākajiem atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumiem Vidzemē. Tā darbības virziens ir atkritumu savākšana, šķirošana, uzglabāšana, apstrāde, pārkraušana, pārvadāšana un apglabāšana. Papildus tam, uzņēmums īsteno sabiedrības izglītošanas un informēšanas aktivitātes. SIA ZAAO nodrošina atkritumu šķirošanu un to nogādāšanu uz poligonu “Daibe”, kur tie nonāk uz atkritumu pāršķirošanas līnijām. Tur tos pāršķiro, sadala pa veidiem, sapresē un saliek ķīpās, lai transportētu uz pārstrādes uzņēmumiem Latvijā un ārpus tās.

 

 

Šķirošanas līnijā šķiro: 

 • kartonu un makulatūru, 
 • metālus, 
 • PET, 
 • tetra-pakas, 
 • stiklu,
 • plastmasu, plastmasas iepakojumus un plēves,
 • citus otrreizēji izmantojamos materiālus.

 

 

SIA „Getliņi EKO” ir Rīgas pilsētas un Ropažu novada pašvaldības kopīgi izveidots uzņēmums, kas apsaimnieko poligonu ”Getliņi”, lielāko cieto sadzīves atkritumu poligonu Baltijas valstīs. Šis poligons ir viens no modernākajiem Eiropā un šobrīd tiek veidots un attīstīts kā mūsdienīgs un drošs atkritumu pārstrādes centrs. SIA „Getliņi EKO” pamatmērķis ir nodrošināt mūsdienīgu, drošu un efektīvu cieto sadzīves atkritumu apsaimniekošanu un apglabāšanu, kā arī elektroenerģijas ražošanu. Poligonā “Ģetliņi” tiek nogādāti atkritumi no Rīgas un pierīgas reģioniem. Uzņēmuma pienākumos neietilpst nodrošināt atkritumu šķirošanu, par to atbild Rīgas un pierīgas reģionu atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumi. Neskatoties uz to, uzņēmuma teritorijā ir uzbūvēta moderna atkritumu šķirošanas rūpnīca, kuru apsaimnieko SIA “Vides resursu centrs”. Tajā noris juridisko personu uz poligonu atvesto cieto sadzīves atkritumu šķirošana, pirms to apgalabāšanas vai pārstrādes.

 

 

Rūpnīcā tiek atšķiroti:

 • bioloģiski noārdāmie atkritumi,
 • PET,
 • skārda bundžas,
 • melno un krāsaino metālu saturoši atkritumi,
 • vieglā plastmasa,
 • tekstils,
 • kartons un makulatūra.

 

 

Balticfloc LIFE komdas ciemošnās Latvijas poligonos noritēja veiksmīgi un produktīvi. Turklāt ir izveodijušās draudzīgas un sadarbspējīgas attiecības ar uzņēmumu SIA ZAAO.

 

 

 

 

PROJEKTS “ALTERNATĪVA MAKULATŪRAS ATKRITUMU UN KAŅEPJU ŠĶIEDRAS PĀRSTRĀDE INOVATĪVOS SILTUMIZOLĀCIJAS MATERIĀLOS AR UZLABOTU SILTUMVADĪTSPĒJU” (LIFE_PHIPP, LIFE17 ENV/LV/000335) TIEK ĪSTENOTS AR EIROPAS SAVIENĪBAS LIFE PROGRAMMAS UN VALSTS REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS AĢENTŪRAS LATVIJAS VIDES AIZSARDZĪBAS FONDA ADMINISTRĀCIJAS FINANSIĀLU ATBALSTU.