Latvijā ražoti siltumizolācijas materiāli un celulozes šķiedra

Preses relīze - Notikusi latvijā īstenojamo LIFE projektu tikšanās 2018


2018.gada 7.septembris.

Informāciju sagatavoja Baiba Mārcēna, Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas LIFE Atbalsta vienības sabiedrisko attiecību speciāliste.

2018.gada 31.augustā Ķemeros norisinājās Latvijā notiekošo LIFE programmas projektu tikšanās. Pasākuma mērķis bija informēt klātesošos par projektu progresu un tālākajiem plāniem, izaicinājumiem, dalīties pieredzē un izrunāt aktuālus jautājumus un problēmas, kas saistīti ar LIFE programmas projektu īstenošanu.

Pasākums vienkopus pulcēja 27 pārstāvjus no 13 Latvijā šobrīd notiekošajiem LIFE programmas projektiem: LIFE CoHaBit, LIFE AskREACH, LIFE FitForReach, LIFE Restore, LIFE CRAFT, LIFE Grasservice, LIFE Viva Grass, LIFE AQPOM, LIFE Ekosistēmu Pakalpojumi, LIFE Putni Ādažos, LIFE PHIPP, LIFE Hydroplan, CAPLIFELAT.

Pasākuma laikā Latvijas LIFE projektu vadošie īstenotāji un partneri prezentēja savu projektu aktualitātes, padarīto gada laikā un nākotnes plānus un dalījās pieredzē, īstenojot Eiropas Komisijas LIFE programmas projektus.

Pēc individuālajām LIFE projektu prezentācijām sekoja diskusijas, kuru laikā savstarpēji tika izrunāti gan labās prakses piemēri, gan būtiskākie sarežģījumi un izaicinājumi, ar ko saskārušies LIFE programmas projektu īstenotāji. Diskusiju laikā bija iespēja klātienē uzdot jautājumus LIFE programmas projektu uzraugiem no NEEMO EEIG (Eiropas Komisijas pilnvarotās pieaicinātās uzraudzības grupa) - Intai Dūcei un Lūcijai Kursītei.

Otrajā pasākuma daļā visi interesenti piedalījās ekskursijā pa LIFE programmas projekta “Ķemeru nacionālā parka hidroloģiskā režīma atjaunošana” (HYDROPLAN) norises vietām. Ekskursijas laikā dalībnieki klātienē iepazinās ar Ķemeru Nacionālā parkā atjaunotajām mitrāju teritorijām Tukuma novada Džūkstes un Slampes pagastos – atjaunoto Skudrupītes līkumoto tecējumu Melnragu pļavās un Dunduru laukos, kā arī piegulošo mežu teritorijās. Tika apskatītas taurgovju un savvaļas zirgu ganības, kas izveidotas, lai veicinātu palienes zālājiem raksturīgo tipisko un reto sugu saglabāšanos. Ganības un atjaunoto ainavu pārraudzīt ļauj divas jaunas 5m augstas skatu platformas, kas kalpo arī kā tūristu piesaistes objekts.

Šāda tikšanās tiek organizēta jau trešo gadu pēc kārtas projekta “Kapacitātes palielināšana LIFE programmas ieviešanai Latvijā” (CAP LIFE LAT) ietvaros.

Septembra beigās notiks līdzīga tikšanās Baltijas mērogā, kurā Latvijā notiekošie projekti varēs dalīties pieredzē ar Lietuvas un Igaunijas kolēģiem, kā arī mācīties no citu Baltijas jūras reģiona valstu piemēriem (Dānija, Somija).

Par programmu LIFE

LIFE programma ir ES (Eiropas Savienības) finanšu instruments vides un klimata jomā, ar mērķi veicināt, aktualizēt, attīstīt un īstenot ES vides un klimata politiku, līdzfinansējot projektus ar Eiropas pievienoto vērtību. LIFE programmas kopējais budžets laika posmam no 2018.–2020. gadam ir EUR 1 657 miljoni. EK apstiprināto projektu realizācijai pieejams arī nacionālais finansējums. LIFE programma Latvijā darbojas no 2001. gada un ar tās atbalstu veiksmīgi realizēti 47 projekti.

Par LIFE Atbalsta vienību – projektu CAP LIFE LAT

CAP LIFE LAT (Projekts Nr. LIFE14CAP/LV/000002 “Capacity Building for LIFE Programme implementation in Latvia”) ir Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) un Latvijas Vides aizsardzības fonda administrācijas (LVAFA) veidots LIFE projekts ar mērķi veicināt sekmīgo LIFE programmas projektu apjomu Latvijā, sniedzot atbalstu projektu pieteicējiem un realizētājiem.

Papildu informācija:

Baiba Mārcēna

Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas

LIFE Atbalsta vienības sabiedrisko attiecību speciāliste

mob.: 26522008, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.