Latvijā ražoti siltumizolācijas materiāli un celulozes šķiedra

Kāpēc ekovate tiek uzskatīta par ekoloģisku?

Izpētot ekovates īpašības, var rasties jautājums – kāpēc ekovati uzskata par ekoloģisku, ja tā negaršo grauzējiem, tā nedeg un nepelē. Ar ko tā atšķiras no sintētiskajiem siltinātājiem?

Ekovate ir ekoloģisks siltumizolācijas materiāls, bet ne jau tāpēc, ka ar to siltināta siena būtu dabai draudzīgāka. Teorētiski jebkura būvniecība ir dabai nedraudzīga, tomēr ēkas, kas siltinātas ar ekovati, kļūst krietni videi draudzīgākas un energoefektīvākas. Tam ir vairāki iemesli:

  • ekovate dabā sadalās ievērojami ātrāk kā citi siltumizolācijas materiāli;
  • ekovate ražota no atkārtoti izmantojamiem materiāliem, no makulatūras, kas citādi nonāktu izgāztuvēs;
  • ekovates ražošanas procesā tiek patērēts ievērojami mazāks enerģijas daudzums, nekā ražojot citus siltumizolācijas materiālus;
  • ekovate nodrošina kvalitatīvāku siltumizolāciju, taupot mājas apsildei nepieciešamo enerģiju;
  • ekovate lieliski izolē mājokli un neļauj tam vasarā pārkarst, tātad nav nepieciešams domāt par mājokļa kondicionēšanas sistēmas ierīkošanu, kas patērē daudz elektrības un veicina siltumnīcefektu;
  • ekovates iestrādes process ļauj to izmantot bez pārpalikumiem, tātad netiek lieki izšķērdēti resursi.